Pertukaran Gas Dalam Tumbuhan (Nota Ringkas Sains Tingkatan 3 Bab 2 Respirasi)

Tingkatan 3

Pertukaran Gas Dalam Tumbuhan | Nota Ringkas | Sains | Tingkatan 3 | Bab 2 Respirasi |

READ :   Kepentingan Gerak Balas Terhadap Rangsangan dalam Haiwan Lain (Nota Ringkas Sains Tingkatan 3 Bab 1 Rangsangan dan Gerak Balas)

Pertukaran Gas Dalam Tumbuhan


Pada tumbuhan, terdapat proses respirasi dan transpirasi yang melibatkan pertukaran gas. Tumbuhan juga memerlukan oksigen untuk respirasi sel dan melepaskan karbon dioksida ke udara.

Struktur stoma

1. Stoma Terbuka

 • Pada waktu siang, ketika fotosintesis berlaku, stoma akan terbuka.
 • Air memasuki sel pengawal melalui osmosis, menyebabkan sel pengawal mengembang dan melengkung.
 • Oksigen meresap masuk ke dalam sel melalui stoma.
 • Karbon dioksida yang tinggi dalam sel badan akan dibebaskan melalui stoma.

2. Stoma Tertutup


 • Pada waktu malam, ketika fotosintesis tidak berlaku, stoma akan tertutup.
 • Air keluar dari sel pengawal melalui osmosis.
 • Sel pengawal menjadi kecut dan stoma tertutup.

Kesan pencemaran terhadap tumbuhan dan langkah pencegahan

1. Bahan pencemar: Asap, Debu, Jerebu • Kesan: Zarah asap dan debu boleh menyumbat liang stoma, mengakibatkan berkurangnya kadar fotosintesis.
 • Langkah pencegahan: Menghalang pembakaran hutan dan aktiviti tebang dan bakar pokok untuk mencegah peningkatan asap dan debu.

2. Bahan pencemar: Gas beracun seperti nitrogen dan sulfur dioksida

 • Kesan: Gas-gas ini boleh melarut dalam air hujan dan menjadi hujan asid. Hujan asid akan menjadikan tanah berasid yang tidak sesuai untuk penanaman.
 • Langkah pencegahan: Menapis gas yang dibebaskan oleh kilang sebelum dilepaskan ke udara, serta menggunakan penukar bermangkin untuk membersihkan gas dari ekzos kenderaan.

Kesimpulan


Pertukaran gas dalam tumbuhan adalah penting bagi proses respirasi dan fotosintesis. Struktur stoma memainkan peranan dalam membolehkan masuknya oksigen dan keluarnya karbon dioksida. Pencemaran seperti asap, debu, jerebu, dan gas beracun dapat mengganggu pertukaran gas ini dan mengurangkan kadar fotosintesis. Oleh itu, langkah pencegahan perlu diambil untuk mengurangkan pencemaran dan menjaga kesihatan tumbuhan.

Related posts