Jenis Jenis Perkongsian

Perkongian Perniagaan

Jenis Jenis Perkongsian | Perkongsian Biasa | Perkongsian Berhad | Perkongsian Liabiliti Terhad (PLT) |

Jenis-jenis Perkongsian


Perkongsian terbahagi kepada beberapa jenis seperti berikut:

Perkongsian Biasa

Dalam perkongsian biasa, semua rakan kongsi terdiri daripada rakan kongsi biasa. Rakan kongsi biasa menanggung liabiliti tidak terhad. Mereka mempunyai kuasa, tanggungjawab serta hak yang sama untuk menguruskan perniagaan.

Perkongsian Berhad


Dalam perniagaan Perkongsian Berhad, terdapat beberapa orang rakan kongsi yang mempunyai liabiliti yang terhad. Hal ini disebabkan oleh liabiliti yang ditanggung terhad setakat jumlah modal yang dilaburkan. Mereka tidak mempunyai kuasa dalam pengurusan perniagaan. Dalam Perkongsian Berhad, sekurang-kurangnya seorang rakan kongsi biasa yang menanggung semua liabiliti perniagaan dan bertanggungjawab terhadap pengurusan perniagaan. Pekongsi dibenarkan untuk memeriksa rekod dan akaun perniagaan.

Perkongsian Liabiliti Terhad (PLT)Perkongsian Liabiliti Terhad (PLT) merupakan satu bentuk perniagaan alternatif yang menggabungkan ciri-ciri perkongsian dengan syarikat sendirian berhad. PLT telah diperkenalkan oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) pada tahun 2013 di bawah Akta Perkongsian Liabiliti Terhad 2012. Ciri-ciri perkongsian liabiliti terhad (PLT) adalah seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 1.6 yang berikut:

– Entiti Berasingan

Pemilik dan perniagaan dalam PT merupakan dua pihak yang berbeza. Perniagaan dalam PLT mempunyai hak menyaman. didakwa, memperoleh dan melupuskan harta

– Habiliti Terhad

Semua rakan kong mempunyai tanggangan terhad setakat modal yang dilaburkan sahaja dan tidak melibatkan harta peribadi pemilik.

– Hayat Berterusan


Setiap perubahan yang berlaku dalam pekong PLT dakakan menjejaskan kewujudan hak atau liabiliti PLT. Contohnya, jika salah seorang rakan kongsi meninggal dunia, kurang slurcan alau mullis, peningan masih boleh meneruskan operasinya seperti biasa.

READ :   Dokumen Perniagaan (Maksud, Jenis, Fungsi, Kepentingan dan Contoh)

Related posts