Doa Qunut Subuh Bersendirian : Lafaz Arab, Rumi dan Maksud

Maksud Doa (Rumi)

Bacaan Doa Qunut Subuh Bersendirian | Lafaz Arab Doa Qunut | Doa Qunut Rumi | Maksud Doa Qunut |

Qunut Subuh?

Para ulama berselisih pendapat berhubung Qunut subuh:

 • Qunut subuh adalah sunat. Ini merupakan pegangan Malik, Shafi’e, Ibn Abi  Layla  dan  al-Hasan  Ibn  Soleh  berdasarkan  perlakuan  mengerjakan  Qunut  subuh daripada atharKhulafa’ al-Rashidin, sahabat dan tabi‘in.
 • Qunut  subuh  adalah  tidak  disyariatkan  oleh  kerana  sudah  dimansukhkan oleh  nas  lain  (nasakh).Ini  merupakan  pandangan  Ahmad  Ibn  Hanbal,  Abu  Hanifah, Sufyan  al-Thawri,  al-Layth Ibn Sa‘ad, al-Sha‘bi, Yahya Ibn Yahya  al-Andalusi  dan  Ibn Qudamah.

Hukum Qunut Subuh

Para  imam  mazhab  turut  mempunyai  variasi  pandangan  dalam  isu  Qunut subuh:

 • Mazhab  Hanafi:  Qunut  subuh  sudah  dinasakhkan  dan  tidak  lagi  disyariatkan  bahkanbeberapa ulama mazhab Hanafi mendakwanya sebagai bid‘ah.
 • Mazhab Hanbali: Qunut dalam solat subuh atau solat fardhu adalah tidak sunnah. Qunut hanya dianjurkan dalam  solat witir. Majoriti ulama hanabilah menghukum makruh Qunut subuh.  Namun  begitu,  jika seseorang  yang  tidak  meyakini  kesunnahan  Qunut  subuh menjadi  makmum  imam  yang  mengerjakan  Qunut,  dianjurkan  untuk  mengikuti,  berdoa dan mengaminkannya.
 • Mazhab   Maliki:   Qunut   subuh   masih   disyariatkan   dan   hukumnya   adalah   sunat. Dianjurkan  bagi  imam,  makmumatau  orang  yang  solat  bersendirian  melakukan  Qunut subuh pada sebelum atau selepas ruku‘ pada rakaat kedua.
 • Mazhab Shafi’e: Qunut subuh adalah mustahab(sunat) dan dilakukan selepas ruku‘ pada rakaat kedua solat subuh. Jika terlupa, maka dianjurkan melakukan sujud sahwi. 
 • Mazhab  Zahiri:  Qunut  tidak  hanya  dianjurkan  dalam  solat  subuh,  akan  tetapi  dalam semua solat fardhu dan witir. Qunut merupakan perbuatan yang baik dan dilakukan setelah tahmiddaripada  ruku‘  pada  rakaat  terakhir  solat.  Jika  ditinggalkan,  hukumnya  tidak berdosa atau perlu melakukan sujud sahwi

Bacaan Doa Qunut Subuh Bersendirian

Lafadz Arab

اَللّهُمَّ اهْدِنِىْ فِيْمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِى فِيْمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِىْ فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِىْ فِيْمَا اَعْطَيْتَ وَقِنِيْ شَرَّمَا قَضَيْتَ فَاِ نَّكَ تَقْضِىْ وَلاَ يُقْضَى عَلَيْكَ وَاِ نَّهُ لاَ يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ وَلاَ يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا قَضَيْتَ وَاَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ اْلاُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ

Doa Qunut Rumi

Allahummahdinii fii man hadait, wa‘aafini fii man ‘aafait, wa tawallanii fii man tawallait, wa baariklii fii maa a‘thait, wa qinii syarra maa qadhait, fa innaka taqdhii wa laa yuqdhoo ‘alaik, wa innahuu laa yadhillu man waalait, wa laa ya‘izzu man ‘aadait, tabaarakta rabbanaa wa ta‘aalait, fa lakal hamdu a’laa maa qadhait, wa astagfiruka wa atuubu ilaik, wa shallallaahu ‘alaa sayyidinaa muhammadin nabiyyil ummiyyi wa ‘alaa aalihi wa shahbihi wa sallam.

Maksud Doa Qunut

 • Ya Allah berikanlah aku hidayah sebagaimana mereka yang telah Engkau beri hidayah.
 • Berikan kesihatan kepadaku sebagaimana mereka yang telah Engkau berikan kesihatan.
 • Dan peliharalah aku sebagaimana orang-orang yang telah Engkau peliharakan.
 • Berilah keberkatan bagiku pada apa-apa yang telah Engkau kurniakan.
 • Dan selamatkan aku (dengan rahmat Allah) dari bahaya yang telah Engkau tentukan.
 • Maka sesungguhnya, Engkaulah yang menghukum dan bukannya yang kena hukum.
 • Dan sesungguhnya tidak hina orang yang Engkau pimpin.
 • Dan tidak mulia orang yang Engkau musuhi.
 • Maha Suci Engkau wahai Tuhan kami dan Maha Tinggi
 • Maka bagi Engkaulah segala pujian di atas apa yang Engkau hukumkan.
 • Dan kami memohon ampun dari-Mu dan kami bertaubat kepada-Mu.
 • Dan semoga Allah mencurahkan rahmat dan sejahtera ke atas junjungan kami Nabi Muhammad dan keluarganya.