Contoh Surat Rasmi Wakil Ambil Sijil Cerai

Contoh Surat Rasmi

Contoh Surat Rasmi Wakil Ambil Sijil Cerai | Surat Rasmi Wakil Ambil Sijil Cerai | My Wislah | Wislah Malaysia |

Surat Rasmi Wakil Ambil Sijil Cerai

Adakah anda berminat untuk menulis Surat Rasmi Wakil Ambil Sijil Cerai? Kini anda berada di tempat yang betul. Kerana artikel ini secara khusus menyediakan “Contoh Surat Rasmi Wakil Ambil Sijil Cerai” yang mungkin dapat membantu anda.


Contoh Surat Rasmi Wakil Ambil Sijil Cerai

Contoh 1:

[Surat Kepala Surat Rasmi]

[Nama dan Alamat Pengirim]

[Tarikh]


Kepada,

[Pejabat Pendaftaran Nikah]


[Nama dan Alamat Pejabat]

[No. Faks]

Tuan/Puan,

PERMOHONAN UNTUK MENGAMBIL SIJIL CERAI

Saya, [Nama Penuh], bekas isteri kepada [Nama Penuh Suami], ingin memohon kebenaran daripada pihak tuan untuk mengambil sijil cerai saya yang telah di daftar di Pejabat Pendaftaran Nikah pada [Tarikh Nikah].

Saya tidak dapat mengambil sijil cerai tersebut sendiri disebabkan oleh kesibukan saya di tempat kerja dan juga berada jauh dari pejabat pendaftaran. Oleh itu, saya telah memilih [Nama Penuh Wakil] sebagai wakil untuk mengambil sijil cerai tersebut.

Saya bersama-sama dengan wakil akan membawa salinan Kad Pengenalan dan juga Surat Kuasa Wakil yang telah ditandatangani oleh saya. Saya berharap pihak tuan dapat memberikan kelulusan bagi wakil saya untuk mengambil sijil cerai tersebut.

Sekian, terima kasih atas kerjasama dan perhatian pihak tuan dalam perkara ini.

Sekian, terima kasih.

Yang Benar,

[Paraf Pengirim]

[Nama Penuh Pengirim]

Contoh 2:

[Logo Mahkamah]

MAHKAMAH MAJISTRET

Negeri:

Bahagian:

Kod Kes:

Tarikh:

Kepada Yang Berkenaan,

WAKIL AMBIL SIJIL CERAI


Dengan segala hormatnya, saya yang bertandatangan di bawah ini adalah isteri kepada Encik Mohd Azman bin Ahmad dan ingin memohon kebenaran daripada mahkamah untuk mengambil sijil cerai di mahkamah yang berkenaan. Oleh kerana saya sedang mengandung anak yang keempat dan suami saya sedang menjalani rawatan jantung di Hospital Sultanah Nur Zahirah, Kuala Terengganu, maka dengan ini saya ingin mewakilkan Encik Ahmad bin Ali sebagai wakil saya untuk mengambil sijil cerai tersebut.

Seterusnya, saya sertakan salinan Kad Pengenalan saya, salinan Kad Pengenalan Encik Ahmad bin Ali, dan salinan surat kuasa yang diberikan kepada Encik Ahmad bin Ali sebagai rujukan pihak tuan.

Sekian surat permohonan ini, diucapkan jutaan terima kasih.

Sekian, terima kasih.

Yang benar,

[ Tandatangan ]

Nurul Aini binti Yusof

(No. Kad Pengenalan: 900101-10-1234)

SALINAN:

Kad Pengenalan

Kad Pengenalan Encik Ahmad bin Ali

Salinan Surat Kuasa

Takrif dan Faedah Surat Rasmi Wakil

Surat rasmi wakil merujuk kepada surat yang ditulis oleh seseorang yang mewakili sesebuah organisasi, badan atau individu. Surat ini biasanya digunakan untuk menyampaikan maklumat, meminta sesuatu, atau memberikan respon terhadap sesuatu.

Terdapat beberapa faedah utama dalam penulisan surat rasmi wakil, antaranya:

  • Menunjukkan profesionalisme – Surat rasmi wakil biasanya dihasilkan dengan format yang betul dan bahasa yang sopan. Ini membantu menunjukkan kepada penerima surat bahawa organisasi atau badan yang diwakili adalah profesional dalam urusan komunikasi.
  • Meningkatkan kredibiliti – Dengan menggunakan surat rasmi wakil, penerima surat akan lebih cenderung mengambil permintaan atau maklumat yang disampaikan serius. Ini kerana surat rasmi wakil membuktikan bahawa permintaan atau maklumat itu datang daripada sesebuah organisasi atau badan yang sah.
  • Menjelaskan niat – Surat rasmi wakil biasanya dihasilkan untuk tujuan tertentu, seperti meminta bantuan atau memberikan respon terhadap sesuatu. Dengan menyatakan niat secara jelas dalam surat, penerima surat akan lebih mudah memahami apa yang diminta atau dijawab.

Oleh itu, penulisan surat rasmi wakil adalah penting dalam komunikasi rasmi. Ia membantu meningkatkan keberkesanan komunikasi serta menunjukkan profesionalisme dan kredibiliti organisasi atau badan yang diwakili.

READ :   Contoh Surat Rasmi Permohonan Pertukaran Sekolah Anak

Related posts