Contoh Surat Rasmi Berhenti Belajar di Universiti

Contoh Surat Rasmi

Contoh Surat Rasmi Berhenti Belajar di Universiti | Surat Rasmi Berhenti Belajar di Universiti | My Wislah | Wislah Malaysia |

Surat Rasmi Berhenti Belajar di Universiti

Adakah anda berminat untuk menulis Surat Rasmi Berhenti Belajar di Universiti? Kini anda berada di tempat yang betul. Kerana artikel ini secara khusus menyediakan “Contoh Surat Rasmi Berhenti Belajar di Universiti” yang mungkin dapat membantu anda.


Contoh Surat Rasmi Berhenti Belajar di Universiti

Contoh Surat 1:

Surat Rasmi

Kepada Yang Di-Pertua,

Universiti [Nama Universiti]


[Alamat Universiti]

Tuan,


Saya, [Nama Penuh], dengan ini memberikan notis bahawa saya bercadang untuk berhenti belajar di Universiti yang diuruskan oleh pihak tuan. Saya ingin memberikan notis 30 hari berkuat kuasa pada [Tarikh akhir notis 30 hari] sebagai tarikh akhir tempoh saya belajar di Universiti ini.

Keputusan ini bukanlah disebabkan oleh kekurangan fasiliti atau perkhidmatan yang disediakan oleh Universiti, namun kerana ada keperluan mendadak bagi saya untuk menyertai perniagaan keluarga. Saya berharap pihak tuan dapat memahami keadaan saya dan mengambil tindakan yang sewajarnya.

Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada pihak pengurusan Universiti, pensyarah-pensyarah dan kakitangan-kakitangan yang telah memberikan pendidikan dan sokongan kepada saya selama saya belajar di sini. Saya berharap agar Universiti terus maju dan memberikan pendidikan berkualiti kepada pelajar-pelajar yang akan datang.

Sekian, terima kasih.

Yang Benar,

[Nama Penuh]

[Alamat surat-menyurat]

[No. Telefon]

Contoh Surat 2:

Surat Rasmi

Kepada Pengarah,

[Kolej/Universiti]

[Alamat Institut]

Tuan/Puan,

Saya, [Nama Penuh], pelajar di [Nama Kolej/Universiti] ingin memberikan notis bahawa saya bercadang untuk berhenti belajar di Kolej/Universiti ini. Saya ingin memberikan notis 30 hari berkuat kuasa pada [Tarikh akhir notis 30 hari] sebagai tarikh akhir tempoh saya belajar di sini.

Saya memutuskan untuk berhenti belajar kerana ada keperluan mendadak bagi saya untuk menyertai program latihan di luar negara. Saya berharap pihak tuan dapat memahami keadaan saya dan mengambil tindakan yang sewajarnya.

Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada pihak pengurusan Kolej/Universiti, pensyarah-pensyarah dan kakitangan-kakitangan yang telah memberikan pendidikan dan sokongan kepada saya selama saya belajar di sini. Saya berharap agar Kolej/Universiti terus maju dan memberikan pendidikan berkualiti kepada pelajar-pelajar yang akan datang.


Sekian, terima kasih.

Yang Benar,

[Nama Penuh]

[Alamat surat-menyurat]

[No. Telefon]

Takrif dan Faedah Surat Rasmi Berhenti

Surat rasmi berhenti adalah surat rasmi yang digunakan untuk memberikan notis berhenti atau mengumumkan perletakan jawatan dari sesebuah organisasi atau syarikat. Surat ini amat penting dalam mengekalkan hubungan yang baik antara bekas pekerja dengan majikan serta memastikan segala perkara berkaitan pengakhiran perkhidmatan diproses dengan lancar.

Takrif Surat Rasmi Berhenti

Surat rasmi berhenti adalah surat rasmi yang digunakan oleh bekas pekerja untuk memberitahu majikan bahawa dia telah membuat keputusan untuk berhenti daripada perkhidmatan syarikat tersebut. Surat ini perlu memenuhi keperluan dan tatacara syarikat atau organisasi yang berkenaan serta memastikan semua maklumat yang berkaitan diberikan dengan jelas.

Faedah Surat Rasmi Berhenti

  • Menjaga Hubungan yang Baik

Surat rasmi berhenti dapat membantu menjaga hubungan yang baik antara bekas pekerja dengan majikan. Dalam surat tersebut, bekas pekerja dapat menyatakan sebab-sebab mengapa dia berhenti dan menyatakan penghargaan kepada majikan atas pengalaman yang diperoleh semasa berkhidmat. Dengan ini, ia dapat membina kepercayaan dan saling hormat antara bekas pekerja dan majikan.

  • Mematuhi Tatacara Syarikat atau Organisasi

Dalam surat rasmi berhenti, bekas pekerja perlu mematuhi tatacara yang ditetapkan oleh syarikat atau organisasi berkenaan. Ini termasuk memberikan notis yang mencukupi sebelum meninggalkan pekerjaan, menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dan memulangkan segala barangan yang diambil semasa bekerja. Dengan mematuhi tatacara yang ditetapkan, bekas pekerja dapat memastikan pengakhiran perkhidmatan dilakukan dengan lancar dan bebas dari sebarang konflik atau masalah.

  • Meningkatkan Peluang Pekerjaan Masa Depan

Dalam surat rasmi berhenti, bekas pekerja dapat memohon rujukan atau pengesahan daripada majikan untuk digunakan semasa memohon pekerjaan di masa hadapan. Rujukan daripada majikan dapat membantu bekas pekerja meningkatkan peluang pekerjaan di masa hadapan.


Kesimpulannya, surat rasmi berhenti adalah satu jenis surat rasmi yang penting dalam mengumumkan pengakhiran perkhidmatan seseorang daripada syarikat atau organisasi. Surat ini membantu menjaga hubungan yang baik antara bekas pekerja dan majikan, memastikan pengakhiran perkhidmatan dilakukan mengikut tatacara yang ditetapkan dan meningkatkan peluang pekerjaan masa depan. Oleh itu, penting untuk memahami tatacara dan keperluan syarikat atau organisasi serta menggunakan bahasa yang sopan dan jelas dalam penulisan surat rasmi berhenti.

READ :   Contoh Surat Rasmi Berhenti Kerja Karena Sambung belajar

Related posts