Ciri Ciri Masyarakat Jahiliah (Sejarah | STPM)

Sejarah

Ciri Ciri Masyarakat Jahiliah | Sejarah | STPM | Soalan Jawapan | Huraikan | Bincangkan | My Wislah | Wislah Malaysia |

Sejarah Arab mencatatkan perkembangan masyarakat yang cukup unik pada zaman jahiliah. Pada masa ini, masyarakat Arab dikenali dengan ciri-ciri yang tersendiri dalam aspek sosial, politik, ekonomi, agama dan kepercayaan serta ilmu pengetahuan.

Dalam artikel ini, kita akan mengkaji lebih mendalam mengenai ciri-ciri masyarakat jahiliah Arab yang menjadikan mereka unik dan berbeza dengan masyarakat lain pada zaman tersebut


Ciri Ciri Masyarakat Jahiliah

Aspek Sosial

  • Masyarakat jahiliah adalah berasaskan sistem kabilah. Masyarakat jahiliah sangat rendah moralnya. Kaum wanita dipandang rendah sehingga amalan menanam bayi perempuan hidup-hidup menjadi kebiasaan. Kaum wanita dianggap sebagai pembawa sial dan hanya dijadikan sebagai pemuas nafsu. Golongan hamba pula dianggap golongan bawahan dan dijadikan sebagai barang dagangan.

Aspek Politik

  • Masyarakat jahiliah tidak mempunyai struktur politik yang sistematik. Masyarakat jahiliah hidup berasaskan kabilah.  Setiap kabilah diketuai oleh seorang syeikh iaitu individu yang sangat dihormati. Walaupun mempunyai ketua tetapi setiap keputusan bergantung kepada ketetapan bersama. Kabilah-kabilah ini kental dengan semangat asabiyah iaitu sikap kesukuan dan bermegah dengan kabilahnya. Semangat asabiyah ini kerap menimbulkan persengketaan dan peperangan antara kabilah.

Bidang Ekonomi

  • Kegiatan pertanian, penternakan dan perdagangan menjadi sumber utama. Kegiatan pertanian dan penternakan biasanya dijalankan oleh masyarakat Arab Badwi yang kebanyakannya tinggal di kawasan luar bandar. Walau bagaimanapun, kegiatan pertanian dan penternakan ini sukar berkembang pesat kerana cara hidup berpindah-randah yang diamalkan oleh masyarakat Arab Badwi. Perdagangan dijalankan secara sistem barter. Amalan riba dan penipuan berlaku secara meluas.

Aspek Agama dan Kepercayaan

  • Masyarakat jahiliah mengamalkan pelbagai jenis agama dan kepercayaan. Sebahagian besar daripada masyarakat jahiliah  mengamalkan agama Wathani iaitu menyembah berhala. Antara berhala yang terkenal ialah al-Uzza, al-Lata dan al-Manat yang dianggap mempunyai kuasa. Masyarakat jahiliah turut menganut agama seperti Majusi, Hanif sereta mengamalkan kepercayaan karut atau khurafat seperti memuja kubur, pokok bukit dan sebagainya.

Aspek Ilmu Pengetahuan

  • Masyarakat  jahiliah dianggap masyarakat yang tidak memiliki ilmu pengetahuan tinggi.

Masyarakat jahiliah Arab memang memiliki ciri-ciri yang unik dan berbeza dengan masyarakat pada zaman itu. Melalui analisis aspek sosial, politik, ekonomi, agama dan kepercayaan serta ilmu pengetahuan, kita dapat melihat bagaimana masyarakat Arab pada zaman jahiliah mengembangkan diri dan negara mereka. Walaupun pada masa kini negara-negara Arab telah berubah dan berkembang, namun ciri-ciri masyarakat jahiliah Arab masih dapat dilihat dalam budaya dan adat mereka yang unik. Ini menunjukkan betapa pentingnya kita mengenali dan memahami sejarah serta perkembangan masyarakat Arab pada zaman jahiliah.

Related posts