Pembetulan Kesilapan (Pembetulan kesilapan Bab 1)

Tingkatan 4

Kesilapan dalam akaun boleh berlaku walaupun proses perakaunan dilakukan dengan teliti. Ada dua jenis kesilapan iaitu ketara dan tidak ketara.

Kesilapan ketara


Ia jelas dilihat kerana menyebabkan imbalan duga tidak seimbang. Ada lima jenis seperti kesilapan pengiraan, salinan, merekod satu akaun, jumlah berbeza dan lain-lain. Ia memerlukan tindakan segera untuk dibetulkan.

Kesilapan tidak ketara

Ia lebih sukar dikesan tetapi tidak mempengaruhi keseimbangan akaun. Ada enam jenis seperti ketinggalan urusniaga, komisen, prinsip, jumlah, balik arah dan saling mengimbangi. Ia perlu dikenalpasti dan dibetulkan dalam tempoh terdekat.

Langkah pembetulan•Kesilapan dikenalpasti sama ada melalui imbalan duga tidak seimbang atau semasa pelarasan akaun.

•Catatan jurnal dibuat untuk merekod kesilapan dan pembetulan.


•Pembetulan disalin ke dalam buku lejar.

•Imbalan duga terselaras disediakan semula untuk mengesahkan pembetulan.

Kesimpulan


Walaupun kesilapan boleh berlaku dalam proses perakaunan, ia perlu dikenalpasti dan dibetulkan dengan segera melalui catatan jurnal dan buku lejar. Ini penting untuk memastikan maklumat akaun dan penyata kewangan disiapkan dengan tepat dan lengkap. Langkah-langkah betulan yang betul perlu diambil untuk mencegah kesilapan berulang pada masa hadapan.

READ :   Penutupan Akaun Hasil, Akaun Belanja, dan Akaun Inventori pada Akhir Tempoh Kewangan (Nota Ringkas Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 bab 7 (Penyata Kewangan Milikan Tunggal Tanpa Pelarasan)

Related posts