Kepentingan Piagam Madinah Pada Masyarakat Dan Negara Islam Pada Zaman Nabi Muhammad SAW (STPM | Sejarah)

Sejarah

Kepentingan Piagam Madinah Pada Masyarakat Dan Negara Islam Pada Zaman Nabi Muhammad Saw | Sejarah | STPM | Huraikan | Bincangkan | My Wislah | Wislah Malaysia |

READ :   Perang Dingin di Asia pada tahun 1945-1955 (STPM | Sejarah)

Kepentingan Piagam Madinah Pada Masyarakat Dan Negara Islam Pada Zaman Nabi Muhammad Saw

1. Kelahiran Negara Islam


 • Piagam Madinah membolehkan Nabi Muhammad SAW membina sebuah Negara Islam yang berdaulat dan bermaruah. Piagam ini membantu melahirkan sebuah Negara yang aman dan damai terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan keturunan.
 • Penyebaran Agama Islam dan Hubungan Diplomatik. Dengan kewujudan Perlembagaan Madinah, agama Islam dapat disebarkan ke seluruh Semenanjung Tanah Arab dengan mudah. Rasulullah mengadakan hubungan diplomatik dengan negara jiran seperti Rom dan Parsi.

2. Penyatuan Penduduk Madinah.

 • Piagam ini meletakkan asas bagi menyatupadukan penduduk Madinah yang terdiri daripada pelbagai kaum dan agama. Perlembagaan ini menyatupadukan penduduk beragama Islam dan bukan Islam di awah satu unit politik yang diterajui oleh Nabi Muhammad SAW. Masyarakat berbilang agama dan keturunan di Madinah dianggap sebagai satu masyarakat atau ummah yang mempunyai kewajipan dan tanggungjawab terhadap Negara Islam. Penduduk Islam yang terdiri dua kumpulan Muhajirin dan Ansar diasuh menjadi satu kumpulan yang kuat bagi mengelakkan musuh mengambil kesempatan daripada perpecahan mereka. Persaudaraan Islam bertujuan mempereratkan hubungan persahabatan sesama Islam tanpa mengira keturunan, tempat tinggal dan warna kulit.
 • Piagam ini membuktikan bahawa Islam tidak memutuskan hubungan dengan bukan Islam. Terdapat toleransi dalam Islam demi menjaga keharmonian hidup masyarakat. Piagam ini berperanan supaya masyarakat berbilang bangsa hidup aman damai, teratur dan bersistem serta menghindarkan permusuhan.

3. Mewujudkan Sistem Politik Yang Teratur

 • Piagam Madinah membuktikan bahawa Islam mempunyai satu sistem politik yang teratur dan kemas. Sistem politik Islam berlandaskan kepada syariah, akidah dan akhlak Islam. Perlembagaan Madinah juga melahirkan pemerintah yang berpegang teguh kepada prinsip Musyawarah.
 • Dalam konteks ini, semua kaum berhak untuk menyuarakan masalah mereka. Piagam ini juga mewujudkan peraturan tatanegara bagi menyelesaikan segala masalah penduduk Madinah.

4. Nabi Sebagai Pemimpin


 • Piagam Madinah meletakkan Nabi Muhammad SAW sebagai sebagai seorang negarawan yang berwibawa. Ketokohan baginda bukan sahaja terserlah dalam aspek akidah tapi juga dalam hal ehwal duniawi.
 • Perlembagaan Madinah meletakkan kedudukan Nabi Muhammad SAW sebagai ketua dan hakim negara. Sebagai ketua negara, baginda berjaya menyelesaikan masalah perselisihan kaum dan mewujudkan satu institusi kehakiman dan keadilan di Madinah.

5. Menggariskan Tanggungjawab Mempertahankan Madinah


 • Perlembagaan Madinah menetapkan bahawa penduduk Madinah sama ada yang Islam atau bukan Islam harus mempertahankan Madinah daripada serangan musuh. Mereka tidak boleh mengadakan hubungan dengan musuh-musuh Islam bagi menentang negara Islam.
 • Semangat cintakan Negara Madinah dipupuk bagi menghindari permusuhan sesama sendiri.

6. Kebebasan Penduduk Dijamin

 • Perlembagaan Madinah menjamin kebebasan hak asasi kaum Yahudi dan penganut-penganut agama lain. Masyarakat Madinah bebas menganut dan mengamalkan agama dan adat istiadat masing-masing tanpa sekatan. Kebebasan itu meliputi kebebasan diri, kebebasan beragama, kebebasan berfikir dan bersuara, kebebasan beramal, kebebasan bekerja dan sebagainya. Jaminan kebebasan ini meliputi segala aspek kehidupan selagi tidak bercanggah dengan syariat Islam.
 • Tiada paksaan dalam kepercayaan seseorang adalah antara perkara yang disetujui oleh Rasulullah SAW dalam Piagam Madinah. Orang Yahudi tidak boleh memaksa penduduk Madinah untuk menganut agama mereka. Orang Yahudi tidak boleh menindas golongan yang lemah. Mereka yang mematuhi perlembagaan, akan diberi jaminan perlindungan dan keselamatan.

7. Ekonomi


 • Memberi kebebasan menjalankan kegiatan ekonomi kepada semua penduduk. Peraturan ini dibuat untuk mengelak pemboikotan ekonomi oleh orang-orang Yahudi ke atas umat Islam seperti yang dilakukan oleh kaum Quraisy Makkah sebelum hijrah Rasulullah s.a.w ke Madinah.
 • Kebebasan dalam kegiatan perniagaan dan keadaan yang aman di Madinah telah menarik minat pedagang – pedagang luar untuk datang ke Madinah. Akhirnya Madinah telah menjadi pusat perdagangan penting di Semenanjung Tanah Arab. Dengan itu, umat Islam secara beransur–ansur telah menguasai ekonomi Madinah dan di kawasan persekitarannya. Kegiatan riba diharamkan.

Related posts