Kepentingan Gerak Balas Terhadap Rangsangan dalam Haiwan Lain (Nota Ringkas Sains Tingkatan 3 Bab 1 Rangsangan dan Gerak Balas)

Tingkatan 3

Kepentingan Gerak Balas Terhadap Rangsangan dalam Haiwan Lain | Nota Ringkas | Sains | Tingkatan 3 | Bab 1 Rangsangan dan Gerak Balas |

Kepentingan Gerak Balas Terhadap Rangsangan dalam Haiwan Lain


Gerak balas terhadap rangsangan adalah keupayaan haiwan untuk memberikan tindak balas terhadap persekitaran mereka. Haiwan mempunyai pelbagai jenis organ deria yang membolehkan mereka merasai dan menanggapi rangsangan. Setiap jenis organ deria mempunyai peranan dan kepentingannya sendiri dalam membantu haiwan beradaptasi dan bertahan hidup. Dalam artikel ini, kita akan meneroka kepelbagaian organ deria dan gerak balas dalam haiwan, termasuk penglihatan stereoskopik dan monokular, pendengaran stereofonik, serta pelbagai organ deria lain yang membantu haiwan dalam bergerak dan berinteraksi dengan persekitaran mereka.

Penglihatan Stereoskopik dan Monokular

Penglihatan stereoskopik adalah jenis penglihatan di mana kedua-dua mata haiwan berada di hadapan kepala. Ini membolehkan mereka menggunakan kedua-dua mata untuk melihat satu objek dan menganggar kedudukan serta jarak objek dengan lebih tepat. Contoh haiwan yang memiliki penglihatan stereoskopik adalah harimau, burung helang, dan beruang.

Di samping itu, penglihatan monokular adalah jenis penglihatan di mana haiwan hanya menggunakan satu mata untuk melihat satu objek. Kedudukan mata haiwan ini terletak di setiap sisi kepala. Meskipun medan penglihatan lebih luas, anggaran jarak dan kedudukan objek tidak se tepat penglihatan stereoskopik. Contoh haiwan yang memiliki penglihatan monokular adalah rusa, kambing, dan lembu.


Pendengaran Stereofonik

Pendengaran stereofonik adalah kemampuan haiwan menggunakan kedua-dua belah telinga untuk mendengar bunyi. Hal ini membantu haiwan menentukan arah dan lokasi bunyi dengan lebih baik. Beberapa haiwan mempunyai julat frekuensi pendengaran yang berbeza. Sebagai contoh, anjing mempunyai julat frekuensi pendengaran antara 67 hingga 45,000 Hz, manakala tikus mempunyai julat frekuensi antara 200 hingga 76,000 Hz. Haiwan seperti ikan lumba-lumba dan kelawar juga mempunyai kemampuan pendengaran yang unik dengan julat frekuensi yang lebih luas.Kepelbagaian Organ Deria dan Gerak Balas Haiwan

Selain penglihatan dan pendengaran, haiwan juga mempunyai pelbagai organ deria yang memainkan peranan penting dalam gerak balas terhadap persekitaran mereka.

Contohnya, landak memiliki bulu yang tajam dan kuat pada badannya. Mereka menggunakan bulu ini sebagai sistem pertahanan dengan melepaskan duri ke arah musuh. Organ elektrik pada ikan elektrik membolehkan mereka menghasilkan medan elektrik yang membantu mengesan arah objek atau organisma yang berdekatan. Kumbang menggunakan antena mereka untuk mengesan feromon yang dihasilkan oleh kumbang betina, yang membantu mereka mencari pasangan untuk membiak. Ular mempunyai organ Jacobson yang terletak di lelangit mulut. Organ ini membolehkan mereka mengesan bau dan mengidentifikasi musuh melalui lidah yang mengumpul bau-bauan. Selain itu, ikan memiliki garis lateral pada badannya yang membantu mereka mengesan perubahan tekanan air, mengesan mangsa, dan membantu dalam pergerakan mereka.

Kesimpulan


Gerak balas terhadap rangsangan adalah penting bagi haiwan untuk bertahan hidup dan berinteraksi dengan persekitaran mereka. Organ deria yang berbeza dalam haiwan memainkan peranan penting dalam memberikan gerak balas terhadap rangsangan luaran. Penglihatan stereoskopik dan monokular membolehkan haiwan untuk melihat dan menganggar jarak dan kedudukan objek. Pendengaran stereofonik membantu haiwan menentukan arah dan lokasi bunyi. Organ deria seperti bulu, medan elektrik, feromon, organ Jacobson, dan garis lateral membantu haiwan dalam berinteraksi dengan persekitaran dan bertahan hidup. Dengan kepelbagaian organ deria dan gerak balas, haiwan dapat memenuhi keperluan mereka dan mengadaptasi diri dengan baik dalam habitat masing-masing.

READ :   Sistem Respirasi Manusia (Nota Ringkas Sains Tingkatan 3 Bab 2 Respirasi)

Related posts