Hadis Doa (Teks Arab dan Maksud Hadis Tentang Doa)

Hadis Nabi Muhammad SAW

Hadis Doa | Hadis Tentang Doa | Teks Arab Hadis Doa | Maksud Hadis Tentang Doa | Hujah | Dalil Tentang Doa | My Wislah | Wislah Malaysia |

Hadis Doa

Apakah hujah dari Hadis Nabi Muhammad SAW berkenaan Doa? Kertas kerja ini akan mengemukakan beberapa hadis Doa. Namun, jika ingin perbincangan lanjut, sila bertanya kepada ulama berkenaan perkara yang anda tidak faham.


5 Hadis Tentang Doa Beserta Maksudnya

Hadis 1: Doa

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {الدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ}.

Nabi saw. bersabda, “Solat adalah ibadah yang suci (otak atau dasar).” Hadis sahih ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi daripada Anas bin Malik. Imam An-Nawawi Al-Bantani menjelaskan bahawa solat adalah ibadah yang suci kerana dua perkara. Pertama; solat adalah manifestasi melaksanakan perintah Allah yang memerintahkan hamba-hambaNya untuk meminta kepadaNya. Kedua; jika dia melihat kejayaan urusannya daripada Allah swt., maka dia pun putus harapan kepada selain Allah, iaitu dia hanya meminta kepadaNya untuk tujuannya.

Hadis 2: Doa


وَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {إنَّ الله تَعَالَى يُحِبُّ الْمُلِحِّيْنَ فِى الدُّعَاءِ}.

Nabi saw. bersabda, “Sesungguhnya Allah ta’ala menyukai orang-orang yang mendirikan (sentiasa istiqamah) dalam solat.” Hadis ini dhaif diriwayatkan oleh Imam Al-Hakiim, Imam Ibnu Adi, dan Imam Al-Baihaqi daripada Sayyidah Aisyah r.a. Imam An-Nawawi menjelaskan maksud solat yang berterusan ialah dia sentiasa berdoa kepada Allah SWT. dengan ikhlas dan niat yang betul.


Hadis 3: Doa

وَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللهِ تَعَالَى مِنَ الدُّعَاءِ}.

Nabi saw. bersabda, “Tiada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah ta’ala daripada solat.” Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasa’i daripada sahabat Abu Hurairah r.a. dengan sanad yang sahih.

Hadis 4: Doa

وَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {يَقُوْلُ اللهُ تَعَالَى يَا عَبْدِي أنَا عِنْدَ ظَنِّكَ وَأَنَا مَعَكَ إذَا دَعَوْتَنِيْ}.


Nabi saw. bersabda, “Allah ta’ala berfirman, “Wahai hamba-Ku, Aku menurut pendapatmu dan Aku bersamamu jika kamu berdoa kepada-Ku.” Berdasarkan kajian kami, kami tidak menemui mana-mana perawi hadith ini. Begitu juga Imam An-Nawawi Al-Bantani ketika menyampaikan hadis ini tidak menjelaskan perawinya.

Hadis 5: Doa

وَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {مَنْ لَمْ يَدْعُ اللهَ تَعَالَى يَغْضَبْ عَلَيْهِ}.

Nabi saw. bersabda, “Siapa yang tidak berdoa kepada Allah ta’ala, maka Dia murka kepadanya.” Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibn Majah daripada Abu Hurairah r.a. Namun berdasarkan pencarian sejarah yang kami dapati bukanlah menggunakan perkataan yaghdhabu dalam bentuk fiil mudhari’ tetapi menggunakan bentuk fiil madhi atau ghadhaba.


Hadis Nabi Muhammad SAW

  • Islam sebagai agama mengajarkan nilai-nilai moral dan etika yang tinggi serta memberikan tata cara hidup yang sempurna. Islam juga memberikan arahan untuk manusia dalam mencapai kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Oleh itu, mempelajari Islam dan memahami hadis Nabi Muhammad secara langsung daripada guru sangat penting.
  • Hadis Nabi Muhammad merupakan sumber ilmu dan hukum Islam. Hadis mengandungi ajaran-ajaran yang sangat penting dan dapat membantu manusia dalam memahami Islam secara lebih mendalam. Hadis juga memberikan contoh-contoh praktikal dalam kehidupan seharian yang dapat membimbing manusia dalam melakukan amalan-amalan yang baik.
  • Pentingnya mempelajari agama dan memahami hadis Nabi Muhammad secara langsung daripada guru adalah kerana ilmu sains Islam sangat penting. Ilmu sains Islam membincangkan tentang alam semesta, alam kejadian, sains perubatan dan banyak lagi. Ilmu sains Islam juga membincangkan tentang sejarah dan tamadun Islam, yang memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang agama Islam.
  • Dalam zaman moden ini, mempelajari agama dan memahami hadis Nabi Muhammad secara langsung daripada guru menjadi lebih mudah dengan adanya teknologi dan kemudahan yang disediakan. Terdapat pelbagai sumber yang boleh diakses oleh masyarakat umum seperti kitab-kitab agama dan khutbah Jumaat di masjid-masjid.
  • Dalam kesimpulannya, mempelajari agama dan memahami hadis Nabi Muhammad secara langsung daripada guru adalah amat penting bagi manusia. Ilmu sains Islam turut penting kerana ia membincangkan tentang agama dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang Islam. Oleh itu, setiap individu haruslah berusaha untuk mempelajari agama mereka dan memahami hadis Nabi Muhammad secara langsung daripada guru untuk memperkayakan pengetahuan dan mendapatkan panduan hidup yang baik.
READ :   Hadis Istigfar (Teks Arab dan Maksud Hadis Tentang Istigfar)

Related posts