Nota Ringkas Sejarah Tingkatan 4 – Ciri Ciri Negara Bangsa Kesultanan Melayu Melaka (Warisan Negara Bangsa)

Sejarah

Ciri Ciri Negara Bangsa Kesultanan Melayu Melaka | Warisan Negara Bangsa | Nota Ringkas | Sejarah | Tingkatan 4 |

Ciri-Ciri Negara Bangsa Kesultanan Melayu Melaka (KMM)

Kerajaan

 • Kerajaan wujud dengan adanya raja
 • Raja merupakan pemerintah tertinggi & dibantu oleh pembesar
 • Diperkukuhkan dengan Sistem Pembesar Empat Lipatan
 • Menjadikan Melaka sebagai empayar terbesar kerana sistem pentadbiran tersusun
 • Selepas kedatangan Islam, KMM mula menggunakan gelaran sultan

Rakyat

 • Setia pada Sultan Melaka & patuh undang-undang
 • Rakyat Melaka yang terdiri daripada orang Melayu dan Orang Laut
 • Kesejahteraan rakyat dijamin oleh sultan, rakyat mengakui kekuasaan sultan
 • Hubungan timbal balik mewujudkan persefahaman & ikatan antara golongan pemerintah dengan golongan diperintah

Kedaulatan

 • Merupakan lambang kekuasaan tertinggi sultan
 • Merupakan hak mutlak sultan untuk mengawal rakyat dan wilayah
 • KMM diakui oleh kerajaan lain dan bebas dari campur tangan kuasa asing
 • Diiktiraf oleh kerajaan Dinasti Ming, telah menghantar orang utusan termasuklah Laksamana Cheng Ho untuk eratkan hubungan antara China dan Melaka

Undang-Undang

 • Dua undang-undang bertulis iaitu, Hukum Kanun Melaka & Undang-undang Laut Melaka
 • Digunakan untuk mengukuhkan kerajaan dan melindungi rakyat

Wilayah Pengaruh

 • Merujuk kepada kawasan pemerintahan
 • Raya yang diterima dan diakui oleh rakyat
 • KMM mempunyai wilayah pengaruh yang yang luas merangkumi Semenangjung Tanah Melayu dan pantai timur Sumatera
 • Wilayah pengaruh diperolehi daripada penaklukan dan perkahwinan
 • Wilayah pengaruh yang luas membuktikan kewibawaan pemerintah kerajaan

Lambang Kebesaran

 • Identiti sebuah kerajaan & keistimewaan Sultan Melaka
 • Lambang juga merupakan simbol kedaulatan sultan yang memerintah
 • Contoh lambang: adat istiadat, pengunaan warna, nobat, regalia dan cap mohor
 • Cap mohor digunakan untuk mengesahkan arahan sultan

Maksud Wilayah Pengaruh

Wilayah Taklukan

 • Yang diperolehi daripada peperangan
 • Contoh: Pahang, Kuala Linggi, Kelantan, Rokan, Inderagiri & Kampar

Wilayah Naungan

 • Yang menerima ketuanan Kesultanan Melayu Melaka melalui perkahwinan/ persahabatan
 • Contoh: Lingga, Patani & Kedah

Related posts