Akaun Kawalan (Lejar Bab 3)

Tingkatan 4

Akaun kawalan merupakan akaun yang digunakan untuk meringkaskan akaun belum terima dan akaun belum bayar. Ia membantu menentukan jumlah hutang beli dan jual bagi membuat imbangan duga.

Jenis Akaun Kawalan


Terdapat dua jenis akaun kawalan:

• Akaun kawalan belum terima – mengawal dan meringkaskan akaun belum terima. Baki debet kerana merupakan aset.

• Akaun kawalan belum bayar – mengawal dan meringkaskan akaun belum bayar. Baki kredit kerana merupakan liabiliti.

Catatan Kontra


Catatan kontra berlaku apabila syarikat membuat jualan dan belian kredit dengan pembekal yang sama. Ia melibatkan:

• Pindahan daripada lejar jualan ke lejar belian atau sebaliknya.


• Untuk menyelesaikan hutang bersih antara akaun kawalan.


Implikasi Akaun Kawalan

Terdapat beberapa implikasi menggunakan akaun kawalan:

• Sukar untuk mengesan kesilapan seperti ketinggalan atau keliru menjumlah akaun belum terima dan akaun belum bayar

• Sukar untuk mengenal pasti sama ada tunggakan hutang atau akaun tidak dibayar

• Kemungkinan kekurangan maklumat berkenaan akaun tertentu

• Hanya akaun belum terima atau belum bayar berlebihan yang dapat dikenal pasti

Kesimpulan


Secara umumnya, akaun kawalan merupakan akaun-akaun yang digunakan untuk meringkaskan akaun belum terima dan akaun belum bayar. Walaupun memudahkan penyediaan imbangan duga, ia juga mempunyai beberapa implikasi seperti sukar untuk mengesan kesilapan dan kekurangan maklumat.

READ :   Perakaunan, Subbidang Perakaunan, Kerjaya dan Badan Profesional (Pengenalan kepada Perakaunan Bab 1)

Related posts