Penyata Kewangan (Pengenalan kepada perakaunan Bab 3)

Tingkatan 4

Penyata kewangan merupakan rekod rasmi yang mengandungi maklumat kewangan seperti aset, liabiliti, ekuiti, pendapatan dan perbelanjaan untuk membolehkan penilaian prestasi dan kedudukan kewangan sesebuah perniagaan.

Jenis Penyata Kewangan


Terdapat dua jenis utama penyata kewangan:

• Akaun Perdagangan dan Untung Rugi – menunjukkan pendapatan dan perbelanjaan sesebuah tempoh

• Penyata Kedudukan Kewangan – menunjukkan aset, liabiliti dan ekuiti sesebuah tarikh

Ciri Kualitatif Penyata Kewangan


Penyata kewangan perlu memenuhi ciri berikut:

• Relevan


• Substansif 

• Dapat dicerap


• Bermakna

• Dapat dibandingkan

• Konsisten

• Lengkap

Pihak Yang Menghasilkan dan Menggunakan Penyata Kewangan

Penyata kewangan disediakan oleh pemilik perniagaan, pekerja sendiri mahupun pihak luar. Ia digunakan oleh pengguna dalaman seperti pemilik dan pengurusan mahupun pengguna luaran seperti bank, pembekal dan pihak kerajaan.

Kesimpulan


Secara keseluruhannya, penyata kewangan merupakan alat penting untuk membuat keputusan berdasarkan maklumat yang telus dan jelas. Ia perlu memenuhi ciri kualitatif untuk memberikan gambaran yang tepat tentang kedudukan kewangan dan prestasi perniagaan.

READ :   Entiti Perniagaan (Pengenalan kepada perakaunan Bab 5)

Related posts