Entiti Perniagaan (Pengenalan kepada perakaunan Bab 5)

Tingkatan 4

Terdapat beberapa jenis entiti perniagaan yang wujud berdasarkan beberapa aspek seperti pemilikan, sumber modal, tanggungan liabiliti, undang-undang, keuntungan dan pengurusan. Pemahaman mengenai perbezaan entiti ini penting untuk membuat keputusan perakaunan dan perniagaan.

READ :   Jurnal Am (Buku catatan pertama Bab 2)

Jenis Entiti Perniagaan


• Milikan Tunggal – dimiliki oleh seorang pemilik

• Perkongsian – dimiliki oleh beberapa pekongsi

• Syarikat Berhad – dimiliki oleh pemegang saham

• Koperasi – dimiliki oleh anggota koperasi


Perbandingan Entiti Berdasarkan Aspek Berbeza

• Pemilikan (satu pemilik hingga tiada had)


• Sumber modal (modal pemilik hingga dijemput)

• Tanggungan liabiliti (tidak had hingga terhad)  


• Undang-undang (Akta berbeza)

• Keuntungan (untung pemilik hingga diagihkan)

• Pengurusan (oleh pemilik hingga lembaga pengarah)

Faktor Pemilihan Entiti

• Milikan Tunggal – modal rendah, fleksibel

• Perkongsian – berkongsi sumber dan risiko

• Syarikat Berhad – mampu mengumpul modal besar

• Koperasi – objektif sama, mampu besar

Kesimpulan


Secara ringkasnya, terdapat empat jenis entiti perniagaan yang berbeza dari segi ciri-ciri tertentu. Perbezaan ini perlu difahami untuk membuat keputusan yang bersesuaian mengenai bentuk perniagaan, undang-undang dan perakaunan. Pemilihan entiti juga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti modal, keperluan undang-undang, tanggungan liabiliti dan matlamat perniagaan.

Related posts