Pengurusan Lestari Atasi Krisis Kekurangan Bekalan Air Bersih (3 Contoh Karangan STPM)

Contoh Karangan


Pengurusan Lestari Atasi Krisis Kekurangan Bekalan Air Bersih | Contoh Karangan STPM | Bahasa Melayu | Malaysia | My Wislah | Wislah Malaysia |

Contoh Karangan STPM: Pengurusan Lestari Atasi Krisis Kekurangan Bekalan Air Bersih

Air bersih merupakan keperluan asas bagi kehidupan manusia, namun tidak semua tempat mempunyai bekalan air yang mencukupi. Krisis kekurangan bekalan air bersih semakin meruncing di seluruh dunia akibat pembangunan yang tidak terkawal, perubahan iklim, kegiatan manusia yang merosakkan alam sekitar dan faktor lain. Oleh itu, pengurusan lestari menjadi penting dalam mengatasi krisis ini. Dalam tulisan ini, kita akan membincangkan tentang pengurusan lestari sebagai langkah mengatasi krisis kekurangan bekalan air bersih.3 Karangan “Pengurusan Lestari Atasi Krisis Kekurangan Bekalan Air Bersih”

Karangan 1: Pengurusan Lestari Atasi Krisis Kekurangan Bekalan Air Bersih

Air adalah sumber asas kehidupan manusia. Walau bagaimanapun, krisis air semakin menjadi-jadi di pelbagai belahan dunia. Terdapat kawasan yang mengalami kemarau yang teruk dan ada kawasan lain yang mengalami kebanjiran dan melibatkan kehilangan air bersih. Oleh itu, adalah penting untuk memastikan pengurusan lestari air bersih di seluruh dunia. Dalam artikel ini, kita akan membincangkan mengenai kepentingan pengurusan lestari air bersih dan bagaimana ianya boleh membantu mengatasi krisis kekurangan bekalan air bersih.

Salah satu masalah utama yang dihadapi dunia hari ini adalah krisis kekurangan bekalan air bersih. Sebab-sebabnya termasuklah kemarau yang teruk, pencemaran air, kekurangan infrastruktur, dan pertumbuhan pesat penduduk. Krisis air ini telah mempengaruhi jutaan orang di seluruh dunia, dan ia menjadi lebih serius apabila kita tidak mengambil langkah yang betul untuk menangani masalah ini.

Untuk memastikan bekalan air bersih yang mencukupi untuk jangka masa panjang, kita perlu menerapkan pengurusan lestari air bersih. Pengurusan lestari air bersih membantu menguruskan bekalan air dengan cara yang mampan dan lestari. Ini termasuklah memastikan air diambil daripada sumber yang tidak tercemar dan menjaga agar kualiti air itu tidak tercemar semasa pengambilan, penyimpanan, dan pengedaran.


Selain itu, penting juga untuk mempromosikan kesedaran awam tentang kepentingan pengurusan lestari air bersih. Ini boleh dilakukan melalui pendedahan awam dan penerangan mengenai kepentingan air bersih dan kesan negatif dari pencemaran air. Anak-anak juga perlu diberi pendidikan awal tentang kepentingan pengurusan lestari air bersih dan kesan negatif dari penggunaan air yang berlebihan atau tidak bertanggungjawab.

Kita juga perlu memperkenalkan teknologi dan inovasi baru dalam pengurusan air. Ini termasuklah kaedah alternatif pengambilan air, teknologi konservasi air, penggunaan air kitar semula, dan teknologi penjernihan air yang lebih efisien dan berkesan.

Akhir kata, pengurusan lestari air bersih merupakan satu solusi yang penting untuk mengatasi krisis kekurangan bekalan air bersih. Ia bukan sahaja membantu melindungi bekalan air bersih kita, tetapi juga membantu menjaga kelestarian alam sekitar. Melalui usaha bersama dan kesedaran awam yang tinggi, kita boleh memastikan bekalan air bersih yang mencukupi untuk kehidupan generasi akan datang.

Karangan 2: Pengurusan Lestari Atasi Krisis Kekurangan Bekalan Air Bersih

Air merupakan anugerah Allah SWT yang sangat penting terhadap kehidupan sejagat. Tanpa sumber air yang mencukupi adalah mustahil bagi manusia untuk meneruskan kelangsungan hidup. Penegasan berhubung kepentingan sumber air telah banyak dinukilkan di dalam al-Quran. Antaranya, sebagaimana yang telah disentuh di dalam firman-Nya yang bermaksud: “Dan Dia menurunkan air hujan dari langit, kemudian Dia mengeluarkan dengan air hujan itu pelbagai jenis buah-buahan yang menjadi rezeki untukmu. Dia juga telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu belayar di lautan dengan kehendak-Nya, dan Dia telah pula menundukkan sungai-sungai bagimu” (Surah Ibrahim, ayat 32).

Secara umumnya negara kita mempunyai banyak sumber air. Namun demikian, dewasa ini bekalan sumber air bersih semakin berkurangan sedangkan permintaan terhadapnya semakin meningkat selari dengan peningkatan jumlah populasi penduduk. Mungkin timbul persoalan dalam kalangan kita mengapa situasi sedemikian boleh berlaku sedangkan kita mempunyai sumber air yang banyak di sekeliling kita.

Sebenarnya, keadaan ini timbul adalah ekoran daripada peningkatan jumlah penduduk dari semasa ke semasa, selain pelbagai kegiatan berkaitan yang mengakibatkan berlakunya pencemaran ke atas sumber air yang ada. Ia sekali gus meletakkan kita di dalam krisis yang meruncing untuk mendapatkan bekalan air bersih yang mencukupi bagi menampung segala aktiviti seharian.

Bukan itu sahaja, malah terdapat pelbagai faktor lain yang menyumbang kepada berlakunya masalah kekurangan bekalan air bersih. Antaranya ialah peningkatan suhu global, yang mana ia telah menyebabkan kadar kehilangan air berlaku dengan lebih cepat akibat daripada proses penyejatan air yang tinggi ke atmosfera.

Selain itu, pencemaran akibat daripada pengurusan sisa buangan yang tidak sistematik juga telah menyebabkan sumber air bersih tercemar. Misalnya, longgokan sampah di tapak-tapak pelupusan sampah telah menyebabkan terhasilnya sisa toksik yang seterusnya akan mengalir ke sungai-sungai dan sumber air bersih yang lain. Pengaliran sampah dan sisa toksik ini akhirnya menyebabkan air tercemar dan bekalan air bersih menjadi semakin berkurang.

Lebih memburukkan lagi krisis sumber air bersih ialah apabila simpanan air bawah tanah juga semakin berkurangan. Sedangkan air bawah tanah merupakan antara sumber bekalan air bersih yang cukup penting dan perlu dipelihara. Situasi ini terjadi dek kerana kegiatan pembalakan yang kian berleluasa pada hari ini sehingga menjejaskan kawasan tadahan air.

Malah, pembangunan pesat yang berlaku secara tidak terancang juga telah menyebabkan air hujan tidak serap ke dalam tanah. Sebaliknya ia terus mengalir ke sungai-sungai. Keadaan ini telah mengakibatkan kuantiti air bawah tanah menjadi semakin berkurangan dan seterusnya ia telah menjejaskan mutu bekalan air.

Perkara-perkara seumpama itu tidak seharusnya dibiarkan terus berlaku. Ini kerana, jika dibiarkan berlanjutan ia akan menyumbang kepada permasalahan lain yang lebih besar pada masa hadapan, yang mana kesan daripada kekurangan bekalan air bersih akan turut menjejaskan kesihatan masyarakat. Misalnya, akibat daripada kekurangan sumber air bersih untuk diminum akan menyebabkan berlakunya dehidrasi yakni kekurangan air dalam badan, selain boleh menyebabkan berlakunya penyakit seperti taun kerana terpaksa meminum air yang tercemar.

Masalah kekurangan bekalan air tidak hanya memberi kesan ke atas manusia, sebaliknya ia turut memberi kesan ke atas sumber tanah iaitu menyebabkan tanah menjadi kontang. Bahkan, air yang tercemar akan turut menjejaskan kualiti tanah dan ini sekali gus akan turut menjejaskan aktiviti pertanian. Apabila aktiviti pertanian terjejas, maka ia secara langsung akan memberi kesan ke atas bekalan makanan daripada hasil pertanian yang seterusnya juga akan turut memberi kesan yang besar ke atas kadar pertumbuhan ekonomi negara.

Lebih membimbangkan lagi apabila masalah kekurangan air bersih juga akan menyumbang kepada berlakunya kepupusan terhadap kepelbagaian flora dan fauna. Sebagaimana manusia, secara fitrahnya flora dan fauna juga memerlukan sumber air bersih untuk hidup. Justeru, sumber air yang tercemar akan menyebabkan flora dan fauna mati akibat daripada kekurangan air. Natijahnya, kepupusan yang berlaku ke atas flora dan fauna akan memberi kesan yang lebih serius lagi seperti mengakibatkan ketidakseimbangan ke atas ekosistem yang akhirnya akan turut mengancam kehidupan manusia.

Melihat kepada kesan-kesan yang bakal dihadapi akibat daripada kekurangan bekalan air bersih, seharusnya kita muhasabah diri dan berusaha bagi menanganinya sehingga ke akar umbi agar kita tidak terjebak ke dalam krisis yang lebih buruk lagi pada masa akan datang. Kesedaran awal tentang keperluan memelihara dan memulihara sumber bekalan air adalah penting bagi memastikan kita sentiasa memperoleh bekalan air bersih untuk menjamin kualiti hidup yang baik bukan sahaja pada hari ini tetapi juga pada hari-hari yang mendatang.

Justeru, antara langkah-langkah yang boleh diambil untuk meningkatkan bekalan air bersih ialah dengan memperbanyakkan lagi pembinaan loji rawatan air. Ini bagi membolehkan air sungai, air tasik dan air dari sumber lain yang tercemar diproses menjadi sumber air bersih.

Selain itu, peningkatan dari aspek penyelidikan dan pembangunan (R & D) juga sangat penting dalam membantu menambah sumber bekalan air bersih. Ini kerana, aktiviti penyelidikan dan pembangunan secara proaktif akan membuka laluan yang lebih luas kepada penciptaan alatan moden dan canggih bagi merawat air buangan dengan lebih efektif. Malah, melalui R & D juga air laut boleh diproses untuk dijadikan sebagai air minuman.

Langkah seterusnya yang boleh diambil dalam meningkatkan sumber air bersih ialah dengan menyediakan lebih banyak kawasan tadahan air bagi memastikan bekalan air bawah tanah dapat dimaksimumkan. Oleh yang demikian, segala aktiviti pembalakan dan penerokaan hutan perlu dipantau dan dikawal agar dapat menyediakan lebih banyak lagi kawasan tadahan air.

Di samping itu, pembuangan sisa kimia dan toksik juga perlu dikawal bagi memastikan sumber bekalan air tidak terdedah kepada sebarang bentuk pencemaran. Misalnya, sisa buangan kimia dari aktiviti pertanian dan industri perlu diurus secara lebih sistematik agar pencemaran ke atas sumber air dapat dielakkan.

Sudah tiba masanya kita memikirkan dengan lebih serius lagi berhubung isu kekurangan bekalan air bersih yang bukan sahaja melanda negara kita tetapi juga negara-negara lain di seluruh dunia pada hari ini. Kita perlu sedar bahawa isu ini bukan suatu isu yang terpencil, sebaliknya ia merupakan isu global yang sangat serius yang perlu diberi perhatian yang sewajarnya oleh semua pihak.

Karangan 3: Pengurusan Lestari Atasi Krisis Kekurangan Bekalan Air Bersih

Pembangunan yang tidak terkawal akan membawa kesan negatif dan akan menjejaskan sumber air negara. Bincangkan punca-punca terjadinya hal demikian dan cadangkan langkah-langkah mengatasi.

         Secara umumnya, negara kita mempunyai banyak sumber air namun bekalan air bersih semakin berkurangan sedangkan permintaannya semakin meningkat. Pastinya, tentu terdapat punca-punca terjadinya hal demikian dan memerlukan langkah-langkah untuk mengatasinya.

         Sumber air negara terjejas teruk disebabkan pembagunan yang tidak terkawal. Tindakan menimbus saliran air dan penebangan pokok ( hutan ) untuk tujuan pembangunan menyebabkan kawasan tadahan air hilang. Keadaan menjadi buruk lagi dengan pembangunan kawasan tanah tinggi. Contoh yang jelas pembangunan di negeri Selangor. Tegasnya, bahawa kehilangan hutan bermakna hilangnya sumber air bukan kekurangan empangan.

       Keadaan di atas diburukkan lagi dengan kegiatan pembalakan tidak terkawal. Kegiatan ini menyebabkan hutan kekal, hutan simpan dan hutan dara diteroka dengan rakus. Pemukaan tanah yang gondol memungkin hakisan berlaku. Sungai, paya, tasik dipenuhi keladak dan menjadi cetek. Ini bermakna kuantiti air akan berkurangan. Sesungguhnya, kita benar-benar terdesak jika keadaan ini berterusan.

        Di samping itu, pembangunan yang tidak terkawal juga menyebabkan pengurusan sisa buangan tidak diurus secara sistematik. Sikap ambil mudah pengusaha kilang dan industri menyalurkan sisa buangan ke saliran air seperti su ngai, paya dan tasik menyebabkan kualiti air terjejas dengan teruk. Sikap masyarakat yang suka membuang sampah ke dalam sungai memburukkan lagi keadaan. Sesungguhnya, kos merawat air yang tercemar sangat tinggi dan menjejaskan bekalannya kepada pengguna.

      Pada dasarnya, pelbagai langkah boleh diambil untuk mengatasi masalah ini. Rancangan pembangunan negara perlu mesra alam dan kepada penilaian alam sekitar menjadi suatu keutamaan. Tindakan penebangan perlu diganti dengan penanaman hutan, pemuliharaan habitat perlu dilakukan. Tuntasnya, Kawasan tadahan hujan  perlu diwartakan, contonya Hutan Belum.

        Akhir kalam, kerajaan perlu mengawal aktiviti pembangunan, rangcangan Malaysia seterusnya perlu bertumpu kepada pembangunan lestari dan hijau. Pendidikan alam sekitar bukan untuk pelajar-pelajar sekolah tetapi untuk semua rakyat Malaysia. Contoh pembangunan ” bandar dalam taman” amat kena pada masanya.

          Kesimpulannya, bekalan sumber air bersih penting untuk kehidupan manusia. Tidak ada jalan mudah untuk mengekalkan sumber-sumber air negara melainkan memegang prinsip, ” kita meminjam ” daripada generasi akan datang.

Epilog

Secara keseluruhan, krisis kekurangan bekalan air bersih merupakan satu masalah yang amat serius dan memerlukan tindakan yang segera dan berterusan daripada semua pihak. Adanya pengurusan lestari yang efektif dapat membantu mengatasi masalah ini dan memastikan bekalan air bersih yang mencukupi untuk generasi akan datang. Ia bukanlah satu tugas yang mudah tetapi dengan usaha dan kesungguhan, kita dapat menjaga kelestarian sumber air bersih dan memastikan bekalan air bersih yang mencukupi untuk keperluan sehari-hari. Oleh itu, kita perlu memastikan pengurusan lestari dan penjagaan alam sekitar diutamakan dalam setiap tindakan dan keputusan yang dibuat bagi memastikan kelestarian sumber air bersih dan keseimbangan alam sekitar.

Related posts