Menangani gejala negatif dalam Internet (4 Contoh Karangan STPM)

Contoh Karangan


Menangani gejala negatif dalam Internet | Contoh Karangan STPM | Bahasa Melayu | Malaysia | My Wislah | Wislah Malaysia |

Contoh Karangan STPM: Menangani gejala negatif dalam Internet

Internet telah memberikan banyak manfaat kepada masyarakat, seperti memudahkan akses kepada maklumat dan berhubung dengan orang lain. Walau bagaimanapun, kemunculan internet juga membawa bersama gejala negatif seperti penyebaran maklumat palsu, kebergantungan terhadap media sosial dan gangguan terhadap privasi individu. Oleh itu, adalah penting bagi kita untuk memahami gejala negatif dalam internet dan mencari cara untuk menanganinya. Dalam artikel ini, kami akan membincangkan beberapa langkah praktikal untuk menangani gejala negatif dalam internet agar kita dapat memanfaatkan internet secara bijak dan bermanfaat.4 Karangan “Menangani gejala negatif dalam Internet”

Karangan 1: Menangani gejala negatif dalam Internet

Internet memainkan peranan penting dalam kehidupan kita, dengan memudahkan akses kepada maklumat, komunikasi dan perkhidmatan dalam talian. Walau bagaimanapun, terdapat gejala negatif dalam internet yang boleh memberi impak yang negatif kepada pengguna internet.

Satu daripada gejala negatif dalam internet adalah penyebaran maklumat palsu dan pembohongan dalam talian, yang boleh merosakkan reputasi seseorang dan menjejaskan kepercayaan dalam masyarakat. Selain itu, penggunaan media sosial yang berlebihan boleh menyebabkan kebergantungan dan mengganggu produktiviti seseorang. Selain itu, gangguan privasi dan keselamatan dalam talian juga merupakan isu yang semakin ketara.

Untuk menangani gejala negatif ini, kita perlu mengambil beberapa langkah praktikal. Pertama, kita perlu memeriksa maklumat yang diterima sebelum mempercayainya dan mengambil tindakan untuk memastikan kebenarannya. Kita perlu menggunakan media sosial dan internet dengan bijak dan tidak terlalu bergantung kepadanya. Mengambil tindakan keselamatan dan privasi dalam talian seperti menggunakan kata laluan yang kuat dan tidak mempercayai maklumat yang tidak diketahui adalah langkah penting dalam memastikan keselamatan individu dalam talian.


Selain itu, penggunaan internet yang bijak memerlukan pendidikan dan kesedaran yang mencukupi. Sekolah, keluarga dan masyarakat perlu bekerjasama untuk memberikan latihan dan pendidikan tentang penggunaan internet yang betul, termasuk mengenai kepentingan keamanan dalam talian dan kesan negatif penggunaan internet yang berlebihan.

Dalam era digital yang semakin maju, adalah penting untuk mengambil tindakan untuk menangani gejala negatif dalam internet agar kita dapat memanfaatkan teknologi dan internet secara bijak dan bermanfaat. Dengan pendidikan dan kesedaran yang mencukupi, kita dapat meminimakan kesan negatif dari penggunaan internet dan memanfaatkannya sebagai sumber maklumat dan komunikasi yang bermanfaat.

Karangan 2: Menangani gejala negatif dalam Internet

Masalah sosial dalam kalangan remaja merupakan fenomena yang semakin membimbangkan kita pada hari ini. Masalah seperti penagihan dadah, salah laku pelajar, pergaulan bebas dan sebagainya semakin berleluasa dan kian meningkat. terdapat banyak faktor yang menyebabkan berlakunya masalah sosial dalam kalangan remaja ini.

Salah satu daripanya ialah krisis keluarga yang menyebabkan kwalan sosial ke atas anak-anak diabaikan. Ibu bapa yang sering bertengkar sudah pasti tidak dapat mengasuh dan mendidik anak-anak mereka dengan baik dan sempurna. Keadaan ini bertambah buruk apabila ada dalam kalangan ibu bapa yang sibuk dengan tugas mereka di pejabat sehingga mengabaikan tanggungjawab mereka untuk mengawasi tingkah laku anak-anak mereka. Akibatnya, terdapat anak-anak yang melarikan diri daripada rumah, bergaul dengan rakan-rakan yang tidak sepatutnya  dan dari situlah bermulanya segala masalah sosial yang disebut di atas.

Di samping ibu bapa, masalah ini juga berpunca daripada pengaruh media massa. Dalam zaman teknologi yang berkembang pesat ini, para remaja mudah terdedah kepada pelbagai pengaruh yang negatif melalui internet dan banyak saluran yang laim sehingga minda mereka mudah diracuni oleh unsur-unsur yang kurang sihat. Di sampin itu, tuntutan modenisasi yang turut memberikan tekanan kepada remaja yang inginkan kebebasan untuk lepas daripada kongkongan ibu bapa dan menuntut hak individu juga memyebabkan remaja menolak autoriti ibu bapa yang mengawal tingkah laku mereka.

Masalah sosial ini juga berkait rapat dengan kemerosotan disiplin di sekolah. Disebabkan ada segelintir pihak sekolah yang tidak mengenakan hukuman yang tegas terhadap pelajar-pelajar yang melanggar disiplin, maka mereka ini akan berani untuk melakukan perbuatan yang sama. Tabiat buruk ini akan dibawa oleh mereka apabila meninggalkan bangku persekolahan kelak. Hal ini sudah tentu akan memberikan persepsi yang negatif oleh masyarakat terhadap mereka dan juga menyukarkan proses kemasukan ke pendidikan tinggi serta alam pekerjaan memandangkan testimoni pelajar oleh pihak sekolah bersifat negatif.

Untuk mengurangkan masalah sosial ini, ibu bapa haruslah mendidik dan menerapkan nilai-nilai murni serta ajaran-ajaran  agama yang sempurna kepada anak-anak supaya mereka menjadi remaja yang bermoral dan berakhlak mulia. Ibu bapa perlu memahami masalah anak-anak mereka dan menjadikan anak mereka sebagai kawan dan bukannya lawan. Selain itu, ahli keluarga yang lain seperti abang dan kakak juga berperanan dalam memastikan adik-beradik dipantau dengan sempurna.

Di peringkat sekolah pula, para guru amat berperanan dalam mengawal pelajar mereka daripada melakukan gejala sosial. Sikap lepas tangan sesetengah guru seharusnya tidak dicontohi kerana pelajar merupakan tanggungjawab mereka ketika berada di sekolah. Para guru juga harus peka dan sentiasa terbuka kepada mendengar masalah pelajar serta menasihati mereka secara baik. Di samping itu, disiplin di sekolah juga perlu dipertingkatkan. Hubungan erat antara ibu bapa dan guru perlu dipertingkatan supaya ibu bapa sentiasa mendapat maklum balas daripada guru yang mengajar anak-anak mereka. Pihak sekolah juga seharusnya memperhebatkan Unit Kaunseling untuk membantu pelajar-pelajar yang bermasalah supaya mereka tidak berasa terpinggir.

Kesimpulannya, untuk membendung masalah sosial ini daripada terus menular, pihak-pihak yang terlibat harus berganding bahu dan memainkan peranan masing-masing. Jika semua pihak dapat mengemblengkan usaha dalam mengatasi masalah sosial dalam kalangan remaja ini, sudah pasti masalah ini dapat diselesaikan sehingga ke pakar umbi. 

Karangan 3: Menangani gejala negatif dalam Internet

Berdasarkan beberapa penelitian, gejala negatif dalam internet semakin meningkat dan memberi kesan yang semakin besar kepada pengguna. Menurut sebuah kajian yang dilakukan oleh Center for Countering Digital Hate, hampir 1 dari 5 orang dewasa di Amerika Syarikat telah menjadi mangsa dari maklumat palsu atau pembohongan dalam talian. Hal ini menunjukkan bahawa penyebaran maklumat palsu dan pembohongan dalam talian semakin membimbangkan dan memerlukan tindakan yang serius.

Selain itu, penggunaan media sosial yang berlebihan juga semakin memberi kesan yang negatif kepada pengguna. Menurut satu kajian oleh Royal Society for Public Health, media sosial seperti Instagram, Facebook, dan Snapchat dapat menyebabkan kebergantungan dan kesan psikologikal yang buruk pada remaja, termasuk kesepian, kecemasan, dan depresi.

Gejala negatif dalam internet juga berkaitan dengan keselamatan dan privasi dalam talian. Menurut satu kajian oleh Cybersecurity Ventures, kejadian serangan siber yang merugikan individu dan syarikat di seluruh dunia diproyeksikan meningkat kepada $6 trilion pada tahun 2021. Ini menunjukkan bahawa keselamatan dan privasi dalam talian adalah isu yang semakin ketara dan perlu ditangani dengan serius.

Dalam usaha menangani gejala negatif dalam internet, beberapa organisasi dan kerajaan telah mengambil tindakan untuk meningkatkan kesedaran dan keamanan dalam talian. Misalnya, Pusat Keselamatan Siber Malaysia (MyCERT) menawarkan perkhidmatan pemantauan dan maklumat tentang ancaman siber kepada pengguna di Malaysia. Pendidikan tentang keamanan siber juga diperkenalkan ke dalam kurikulum sekolah di beberapa negara.

Dalam kesimpulannya, gejala negatif dalam internet adalah isu yang semakin penting dalam kehidupan kita yang semakin bergantung pada teknologi dan internet. Oleh itu, tindakan perlu diambil untuk menangani masalah ini, termasuk pengambilan tindakan keselamatan dan privasi dalam talian, penggunaan media sosial yang bijak, dan pendidikan yang mencukupi tentang keamanan siber dan penggunaan internet yang betul.

Karangan 4: Menangani gejala negatif dalam Internet

Langkah pertama untuk menangani jenayah siber adalah dengan memberikan kesedaran kepada masyarakat akan ancaman sebenar jenayah siber yang boleh memudaratkan kehidupan mangsa. Kempen melalui iklan di media cetak mahupun digital perlu diperluaskan dan mencapai seluruh ahli masyarakat terutamanya yang mempunyai pengetahuan cetek akan penggunaan teknologi hari ini. Pelbagai taktik yang licik digunakan penjenayah siber untuk memerangkap mangsa oleh itu, pengasimilasi dalam iklan dan kempen yang dijalankan adalah perlu supaya masyarakat betul-betul memahami dan mengambil serius akan langkah keselamatan apabila menggunakan aplikasi-aplikasi di telefon pintar masing-masing. Masyarakat juga perlu bersikap inteligensia dan madani dalam menggunakan aplikasi teknologi hari ini dan peka akan taktik-taktik baru yang digunakan penjenayah siber. Setiap input atau masalah yang berkaitan dengan jenayah siber hendaklah dikongsikan agar ia menjadi rujukan kepada golongan yang pakar dalam memastikan perkara yang telah berlaku tidak berulang serta mengenal pasti potensi ancaman keselamatan siber.

Langkah seterusnya adalah pihak berkuasa seharusnya mengkaji dan memperkenalkan undang-undang yang mampu menghalang jenayah siber ini berlaku dalam negara kita. Isu keselamatan siber semakin menjadi topik tumpuan dalam konfederasi malah perbincangan antara masyarakat dalam media sosial. Maka, pihak kerajaan seharusnya mengumpulkan pakar-pakar teknologi dalam memanifestasikan fikiran agar sebuah rangka undang-undang dapat diwujudkan dalam mencegah jenayah siber. Ahli masyarakat pula harus melakukan laporan kepada pihak yang berkenaan sekiranya terbabit atau melihat sebarang kegiatan yang meragukan dan melibatkan jenayah siber agar penjenayah tersebut boleh didakwa dan dikenakan tindakan yang tegas. Tambahan pula, laman-laman sesawang kerajaan menghadapi ancaman yang besar daripada perlakuan jenayah siber ini dan pihak kerajaan seharusnya sedar dan menjadi organisasi utama yang membina laman sesawang atau aplikasi teknologi yang selamat untuk digunakan dan bebas daripada risiko jenayah. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia (MCMC) yang ditubuhkan pada 1998 perlu diperkasakan agar keselamatan siber dalam negara dapat dijamin sekaligus menggalakkan pertumbuhan ekonomi dalam negara dan menarik pelabur asing yang berasa selamat untuk menggunakan infrastuktur yang berteknologi tinggi yang kita tawarkan.

Selain itu, kita juga sepatutnya memperkenalkan pendidikan etika dalam penggunaan teknologi pada setiap institusi pendidikan hari ini. Hampir setiap golongan masyarakat mempunyai gajet atau telefon pintar sebagai kegunaan harian tetapi etika dan cara penggunaannya tidak dididik dengan betul. Justeru, institusi pendidikan seperti sekolah dan universiti adalah tempat permulaan dalam membentuk generasi yang berilmu pengetahuan dan mampu menjadi pengubah masayarakat. Pengetahuan seperti tidak membuka emel atau pautan yang meragukan dan tidak sahih serta tidak tertipu dengan panggilan telefon yang menyuruh kita memindahkan wang tanpa hitam putih perlu diajar kepada kanak-kanak dan golongan remaja. Hal ini kerana mereka mudah dipengaruh dan digunakan oleh penjenayah siber dalam mencari keuntungan. Bak kata peribahasa Melayu, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Sekiranya pendidikan etika ini berjaya dilaksanakan, pihak kerajaan pula perlu membuat pendidikan atau modul pembelajaran kepada setiap agensi kerajaan seterusnya menjadi model kepada sektor swasta dalam mendidik setiap pekerja akan kepentingan keselamatan siber supaya terhindar daripada sebarang jenayah.

Akhir sekali, isu jenayah siber merupakan polemik antarabangsa kerana ia melibatkan banyak negara. Mustahak untuk pihak kerajaan mengukuhkan hubungan multilateral dengan negara-negara lain dalam mengatasi masalah jenayah siber ini. Hal ini akan membantu kerajaan untuk meningkatkan keupayaan dalam memastikan keselamatan siber dalam negara setanding dengan negara maju yang lain. Kerjasama dalam perkongsian maklumat dan pakar teknologi juga boleh direalisasikan agar kita sentiasa bersiap sedia menghadapi ancaman musuh jenayah siber. Misalnya, berlaku transaksi wang yang meragukan di luar negara dan negara tersebut bertindak melaporkan kepada negara yang terkesan maka, penggubahan wang haram dapat dikesan dan seterusnya menangkap penjenayah yang melakukan korupsi di luar negara bagi mengelak tindakan pihak berkuasa tempatan. Senario ini persis dengan peribahasa Melayu, yakni berat sama dipikul, ringan sama dijinjing yeng boleh didefinisikan apabila kita bermuafakat dalam menyelesaikan sesuatu perkara sudah pasti kebaikan bersama akan diperoleh tetapi jikasebliknya hanya kerugian akan kita dapat.

Epilog

Kesimpulannya, internet memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan masa kini. Walaupun begitu, terdapat beberapa gejala negatif yang boleh berlaku apabila penggunaan internet disalahgunakan atau berlebihan. Oleh itu, penting untuk kita menyedari bahaya-bahaya ini dan mengambil langkah-langkah untuk menangani gejala negatif dalam internet.

Setiap individu mempunyai peranan dalam menangani gejala negatif dalam internet. Orang tua perlu memantau aktiviti anak-anak mereka dalam talian, sementara institusi pendidikan perlu mengajar pelajar tentang kesan buruk penggunaan internet yang berlebihan. Di samping itu, pihak berkuasa perlu membuat undang-undang dan peraturan yang ketat untuk memastikan penggunaan internet tidak menjejaskan keselamatan dan kesejahteraan individu.

Dalam kajian yang dilakukan, didapati bahawa kesan buruk penggunaan internet boleh memberi impak yang serius pada kehidupan individu, terutama remaja. Walau bagaimanapun, apabila digunakan dengan bijak, internet boleh membawa banyak manfaat dan membolehkan kita terus berhubung dengan dunia luar. Oleh itu, kita perlu memastikan penggunaan internet yang seimbang dan beretika, serta sentiasa mengambil langkah-langkah untuk menangani gejala negatif yang mungkin timbul.

Related posts