Maksud peribahasa seperti menghela rambut dalam tepung, rambut jangan putus tepung jangan berserak?Maksud peribahasa seperti menghela rambut dalam tepung, rambut jangan putus tepung jangan berserak?

Maksud: a. Bersikap bijaksana dalam menyelesaikan sesuatu masalah b. Menghukum hendaklah dengan seadiladilnya, sehingga kedua-dua belah pihak berasa puasRelated posts