Maksud peribahasa meski tertimbun dalam tanah, namun teras timbul juga?

Maksud peribahasa meski tertimbun dalam tanah, namun teras timbul juga?Maksud: a. Seseorang yang berbudi baik itu sekali pun dalam melarat tetap berbudi dan berhati mulia b. Meskipun kebenaran itu belum terang, lambat laun akan menjadi kenyataan juga.


READ :   Apa Maksud peribahasa Ikan sekambu rosak oleh ikan seekor?

Related posts