Langkah-langkah untuk menjamin hidupan liar terus hidup (3 Contoh Karangan STPM)

Contoh Karangan


Langkah-langkah untuk menjamin hidupan liar terus hidup | Contoh Karangan STPM | Bahasa Melayu | Malaysia | My Wislah | Wislah Malaysia |

Contoh Karangan STPM: Langkah-langkah untuk menjamin hidupan liar terus hidup

Hidupan liar adalah satu lagi elemen penting dalam keseimbangan alam semesta. Ia termasuk spesies tumbuhan dan haiwan yang hidup di habitat semula jadi tanpa campur tangan manusia. Hidupan liar memainkan peranan penting dalam rantai makanan dan proses ekologi, dan kehilangan spesies-spesies ini boleh memberi kesan buruk terhadap keseluruhan alam sekitar. Sehubungan dengan itu, adalah penting untuk mengambil langkah-langkah untuk menjamin kelangsungan hidup hidupan liar.Hidupan liar memainkan peranan penting dalam kepelbagaian ekosistem dan keseimbangan alam. Namun, dengan kemajuan pembangunan dan pertumbuhan pesat penduduk, habitat hidupan liar semakin menyempit dan terancam kepupusannya. Untuk menjamin hidupan liar terus hidup, kita perlu mengambil langkah-langkah yang berkesan dan berterusan.

Pertama, perlindungan kawasan habitat hidupan liar perlu dipertingkatkan. Kawasan konservasi, taman-taman alam, dan kawasan simpanan perlu diwartakan dan dilindungi undang-undang untuk memastikan kesinambungan hidupan liar. Selain itu, pendekatan kawasan sempadan hidupan liar juga boleh diambil dengan mengurangkan pembangunan di kawasan berhampiran dan memastikan kawasan tersebut tidak tercemar.

Kedua, kesedaran tentang kepentingan hidupan liar perlu ditingkatkan. Pendidikan awam dan program penghargaan hidupan liar perlu diperkenalkan untuk meningkatkan kesedaran masyarakat tentang kepentingan hidupan liar dan betapa pentingnya peranan mereka dalam ekosistem.

Ketiga, penggunaan bahan kimia perlu dikawal dan diawasi. Bahan kimia seperti pestisid, herba racun dan bahan kimia pertanian lain yang digunakan secara berleluasa dapat membahayakan hidupan liar serta memusnahkan habitat mereka.


Keempat, perlu ada pemantauan dan kajian terhadap keadaan hidupan liar secara berterusan. Kajian-kajian ini boleh membantu mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh hidupan liar dan memberi panduan dalam pengurusan dan pemuliharaan habitat hidupan liar.

Dalam usaha menjaga hidupan liar, setiap individu memainkan peranan penting. Kita boleh mengambil langkah-langkah kecil seperti tidak membuang sampah di tempat yang tidak sepatutnya, memelihara tumbuhan dan haiwan liar di kawasan berhampiran, serta memberi sokongan kepada inisiatif konservasi hidupan liar. Dengan usaha bersama, kita boleh menjamin hidupan liar terus hidup dan berkesinambungan di alam semula jadi.

4 Karangan “Langkah-langkah untuk menjamin hidupan liar terus hidup”

Karangan 1: Langkah-langkah untuk menjamin hidupan liar terus hidup

Bumi ini bukan sahaja milik manusia. Flora dan fauna juga mempunyai hak untuk hidup di bumi hijau ini. Walau bagaimanapun, tindak-tanduk manusia telah mengakibatkan hidupan-hidupan liar semakin dinafikan haknya untuk hidup. Pembangunan dijadikan alasan untuk merasionalkan tindakan manusia ini. Langkah-langkah segera harus diambil agar hidupan liar juga dapat meneruskan kehidupan mereka di bumi ini.

Langkah menggazetkan hutan-hutan simpan harus dijalankan secara meluas. Hutan-hutan simpan harus digazetkan agar tiada sebarang tindakan pembalakan dijalankan untuk merosakkan atau menghapuskan habitat haiwan. Dengan menggazetkan hutan-hutan simpan ini, tempat pembiakan haiwan-haiwan dapat dijamin clan sumber makanan mereka juga akan berkekalan. Contohnya, penggazetan hutan simpan di Taman Negara Endau-Rompin di Pahang. Idea ini perlu diluaskan ke setiap negeri di Malaysia.

Walaupun negara kita mempunyai pelbagai undang-undang kawalan untuk melindungi flora dan fauna, tetapi dari segi penguatkuasaannya masih menampakkan kecacatan. Akta Perlindungan Hidupan Liar 1972 perlu dikuatkuasakan agar kawalan pembalakan dan jaminan hidupan liar dapat ditingkatkan. Jabatan PERHILITAN juga harus menyumbang dalam merealisasikan akta ini dikuatkuasakan. Tindakan pemulihan seperti penanaman semula hutan untuk menjamin habitat hidupan liar juga perlu ditingkatkan.

Pemburuan haram khususnya bagi mendapatkan kulit dan pelbagai anggota hidupan liar semakin berleluasa kerana nilai komersil yang diberi kepadanya. Untuk memastikan hidupan-hidupan liar ini selamat, langkah dari segi kawalan pemberian lesen pemburuan serta tindakan tegas dan berat ke atas pemburu-pemburu haram perlu diambil. Pegawaipegawai Jabatan Perhutanan juga perlu ditambah agar kawalan pemburuan dapat dijayakan.

Selain itu, langkah kawalan tindak-tanduk orang asli juga perlu diberi perhatian serius. Pertanian pindah dan pembakaran hutan untuk membersihkan kawasan hutan merupakan tindakan biasa. Ini secara langsung mengakibatkan habitat hidupan liar hilang dan berlaku pemupusan hidupan liar. Penempatan orang-orang asli dan kawalan pergerakan mereka serta usaha memastikan mereka tidak mengganggu habitat haiwan perlu diberi perhatian serius.

Usaha penyelidikan dan pembangunan merupakan satu tindakan yang wajar dijalankan untuk menjamin hidupan liar kekal,di bumi ini. Kajian dan penyelidikan perlu dijalankan agar haiwan-haiwan ini terus membiak dan mempunyai ketahanan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan persekitaran. Pelbagai pelalian dan hormon perlu dicipta untuk menjamin haiwan-haiwan ini terus hidup. Usaha-usaha juga perlu dijalankan untuk mewujudkan habitat melalui kajian. Contohnya, penempatan orang Utan di Sarawak. Tambahan pula, aktiviti pembangunan yang melibatkan habitat hidupan liar seperti pembinaan empangan, perumahan dan pertanian perlu dirancang dengan teliti serta kajian kesan ke atas ekosistem serta fauna dan flora perlu dijalankan dengan mendalam agar hidupan liar dapat kekal di bumi ini.

Kesimpulannya, langkah-langkah yang dirancang dan dilaksanakan memerlukan kerjasama daripada semua pihak. Kesedaran tentang hak hidupan liar melalui pendidikan penting agar tindak-tanduk manusia dapat dikawal. Hidupan liar patut diberi tempat untuk meneruskan zuriat mereka bersama manusia di bumi ini.

Karangan 2: Langkah-langkah untuk menjamin hidupan liar terus hidup

Terdapat banyak cara untuk menjaga hidupan liar agar tetap hidup, termasuk melakukan konservasi, penangkaran, dan pembangunan kelestarian. Menjaga lingkungan hidup yang sehat adalah langkah penting untuk memastikan kelangsungan hidupan liar. Beberapa upaya yang dapat dilakukan meliputi penanaman kembali hutan, penanganan limbah, pengurangan polusi udara, dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan.

Menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh para peneliti di University of York, keanekaragaman hayati dapat membantu menurunkan risiko terjadinya penyakit zoonosis atau penyakit yang ditularkan dari hewan ke manusia. Penelitian ini menemukan bahwa kehilangan keanekaragaman hayati dapat meningkatkan kemungkinan penyebaran virus dan penyakit ke manusia.

Selain itu, penelitian lain yang dilakukan oleh World Wildlife Fund menemukan bahwa menjaga hidupan liar dapat membantu menjaga keanekaragaman hayati dan ekosistem yang sehat. Hal ini penting karena ekosistem yang sehat dapat memberikan berbagai manfaat bagi manusia, seperti sumber air bersih, udara bersih, dan makanan yang sehat.

Dalam menjaga hidupan liar, diperlukan kerja sama yang kuat antara pemerintah, organisasi lingkungan, dan masyarakat. Selain itu, dibutuhkan pula upaya untuk memberikan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup yang sehat dan cara-cara untuk melakukannya.

Dengan adanya langkah-langkah yang tepat, hidupan liar dapat terus hidup dan memberikan manfaat yang besar bagi ekosistem dan manusia. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk turut berperan serta dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup yang sehat untuk kelangsungan hidup hidupan liar dan manusia.

Karangan 3: Langkah-langkah untuk menjamin hidupan liar terus hidup

Pembangunan menuntut penerokan hutan untuk pembinaan bandar dna kawasan perindustrian. Penerokaan hutan itu telah menjejaskan hidupan liar sehingga ada yang diancam kepupusan.  Oelh itu, langkah-langkah berkesan harus diambil untuk menyelamatkan hidupan liar.

Satu langkah ialah mengekalkan hutan.  Hutan habitat semula jadi hidupan liar.  Penerokaan hutan memusnahkan habitat  itu.  Penerokaan hutan harus dikawal ketat.  Pembalakan haram perlu dibanteras.  Dengan cara ini, kadar kemusnahan hutan dapat dikurangkan untuk memelihara habitat hidupan liar.

Di samping itu, penyelidikan saintifik dalam pembiakan hidupan liar juga penting.  Spesis hidupan liar yang hampir pupus perlu dikenal pasti.  Kemudian , spesis itu mestilah diisytiharkan sebagai spesis terlindung.  Pembiakan hidupan liar yang hampir pupus harus digiatkan.  Sebagai contohnya, penetasan telur penyu secara besar-besaran di Terenganu dapat mengatasi masalah kepupusan penyu.

Seterusnya, penyelidikan tentang kepentingan hidupan liar juga penting.  Melalui pendidikan , orang ramai akan menyedari bahawa hidupan liar menjamin keseimbangan sistem ekologi dunia.  Dengan itu, orang ramai akan membantu dalam pelbagai cara, misalnya dengan tidak menjadikan hidupan liar sebagai bahan makanan.

Kesimpulannya, usaha untuk menyelamatkan hidupan liar memerlukan sokongan segenap lapisan masyarakat .  Dengan itu kita dapat melindungi hidupan liar untuk diwariskan kepada generasi akan datang.

Epilog

Dalam epilog ini, kita dapat menyimpulkan bahwa hidupan liar memainkan peranan penting dalam keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati. Pemusnahan habitat semakin menjadi-jadi akibat pembangunan manusia, pembalakan hutan, pembakaran hutan dan lain-lain. Kita harus memastikan untuk menjaga habitat hidupan liar agar tetap utuh dan terjaga, sehingga ekosistem yang seimbang dapat terjaga.

Melakukan langkah-langkah kecil seperti membuang sampah pada tempatnya dan tidak membuangnya sembarangan, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menghemat penggunaan air, serta memilih produk-produk yang ramah lingkungan, dapat membantu memelihara kelestarian hidupan liar. Selain itu, penting untuk memilih produk-produk yang dibuat dengan bahan-bahan yang tidak merusak habitat hidupan liar, seperti kayu yang diperoleh melalui pembalakan hutan yang bertanggung jawab.

Perlu juga diingat bahwa upaya pelestarian hidupan liar harus dilakukan secara bersama-sama, baik oleh pemerintah, masyarakat, dan organisasi yang terkait. Selain itu, edukasi dan kesadaran tentang pentingnya hidupan liar harus terus disosialisasikan kepada masyarakat.

Dengan langkah-langkah kecil yang diambil secara konsisten, kita dapat membantu menjaga habitat hidupan liar agar tetap terjaga dan seimbang. Kita harus terus berusaha untuk melindungi dan memelihara keanekaragaman hayati, dan memastikan bahwa generasi mendatang dapat menikmati keindahan dan manfaat yang ditawarkan oleh hidupan liar.

Related posts