Doa Malam Nisfu Syaban (Arab, Rumi dan Maksud)

Sya'ban


Doa Malam Nisfu Syaban | Sya’ban | Syabaan | Arab | Rumi | Maksud Doa Malam Nisfu Syaban |

Doa Malam Nisfu Syaban (Arab, Rumi dan Maksud)

Malam Nisfu Sya’ban ialah malam yang sangat istimewa dalam agama Islam. Malam ini disebut sebagai Lailatul Nisfu Sya’ban. Malam ini merupakan malam ke-15 dalam bulan Sya’ban. Di dalam malam ini, umat Islam melakukan pelbagai amalan-amalan yang boleh mendatangkan keberkatan. Salah satu amalan yang sangat digalakkan pada malam ini adalah melakukan doa.Doa Teks Arab

Doa Rumi

Allâhumma yâ dzal manni wa lâ yumannu ‘alaik, yâ dzal jalâli wal ikrâm, yâ dzat thawli wal in‘âm, lâ ilâha illâ anta zhahral lâjîn wa jâral mustajîrîn wa ma’manal khâ’ifîn. Allâhumma in kunta katabtanî ‘indaka fî ummil kitâbi syaqiyyan aw mahrûman aw muqtarran ‘alayya fir rizqi, famhullâhumma fî ummil kitâbi syaqâwatî wa hirmânî waqtitâra rizqî, waktubnî ‘indaka sa‘îdan marzûqan muwaffaqan lil khairât. Fa innaka qulta wa qawlukal haqqu fî kitâbikal munzal ‘alâ lisâni nabiyyikal mursal, “yamhullâhu mâ yasyâ’u wa yutsbitu, wa ‘indahû ummul kitâb” wa shallallâhu ‘alâ sayyidinâ muhammad wa alâ âlihî wa shahbihî wa sallama, walhamdu lillâhi rabbil ‘alamîn.

Maksud doa


Wahai Tuhanku yang memberi, kamu tidak diberi. Wahai Tuhan yang maha besar dan mulia. Ya Allah, pemberi segala harta dan segala nikmat. Tiada Tuhan selain Engkau, kekuatan orang yang meminta pertolongan, perlindungan orang yang mencari perlindungan, dan tempat perlindungan orang yang takut. Ya Tuhanku, jika Engkau catat aku di sisi-Mu di atas Loh Mahfuzh sebagai orang yang celaka, malang, atau orang yang sedikit rezeki, maka hapuskanlah kecelakaanku, kesialan, dan kesempitanku di Lauh Mahfuzh. Catatlah aku di sisiMu sebagai orang yang beruntung, pemurah rezeki, dan taufiq untuk berbuat kebaikan kerana Engkau telah berfirman-sedang benar firmanMu-dalam kitabMu yang diturunkan melalui sabda RasulMu, ‘Allah menghapuskan dan menentukan apa yang Dia kehendaki. Di sisi-Nya terdapat Lauh Mahfuzh.’ Semoga Allah melimpahkan rahmat ke atas Sayyidina Muhammad SAW dan keluarga serta sahabat baginda. Segala puji bagi Allah SWT.

Nasihat Malam Nisfu Syaban

  • Manfaatkan setiap peluang yang diberikan oleh Allah SWT untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Malam Nisfu Sya’ban adalah malam yang sangat istimewa dan di dalamnya terdapat banyak keberkatan dan rahmat.
  • Jadikan malam Nisfu Sya’ban sebagai waktu yang baik untuk merenung dan memperbaiki diri. Ambillah iktibar daripada kehidupan kita dan berusaha untuk menjadi lebih baik dan lebih dekat dengan Allah SWT.
  • Lakukan amalan-amalan sunnah pada malam Nisfu Sya’ban seperti membaca Al-Quran, berzikir, berdoa dan berpuasa. Dengan melakukan amalan-amalan tersebut, kita dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT.
  • Jangan lupa untuk memohon ampun dan memohon rahmat dari Allah SWT. Malam Nisfu Sya’ban adalah waktu yang sangat baik untuk memohon pengampunan dan mengharapkan rahmat daripada-Nya.
  • Ingatlah bahawa Allah SWT sentiasa mengasihani hamba-Nya yang berusaha mendekatkan diri kepada-Nya. Oleh itu, jangan berputus asa dan terus berusaha untuk menjadi lebih baik dalam kehidupan kita dan dalam hubungan kita dengan Allah SWT.
  • Tetapkan niat yang tulus dan ikhlas untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Jadikan malam Nisfu Sya’ban sebagai titik tolak untuk memperbaiki diri dan menjalankan hidup yang lebih baik dalam pengetahuan dan amalan.

Related posts