Bentuk Dan Pelaksanaan Adat Temenggung (STPM | Sejarah)

Sejarah


Bentuk Dan Pelaksanaan Adat Temenggung | Sejarah | STPM | Huraikan | Bincangkan | My Wislah | Wislah Malaysia |

Isi-isi Penting:Bentuk Dan Pelaksanaan Adat Temenggung

Aspek Politik

1.      Sistem Pemerintahan

 • Bercorak autokratik dan kuasa tertinggi terletak di tangan raja atau sultan. Puncak struktur politik ialah raja atau sultan menjadi Ketua pentadbir, agama dan simbol kedaulatan dan perpaduan rakyat, diikuti oleh kerabat diraja, pembesar negeri dan daerah atau jajahan. Mereka dilantik oleh raja dan memerintah sebagai wakil raja. Pembesar bertugas pada peringkat mukim dan lapisan paling bawah ialah ketua kampung yang memerintah kampung.
 • Pelantikan raja berdasarkan warisan dan raja yang mangkat akan digantikan oleh putera sulung. Jika tidak ada putera, adindanya akan mengambil alih takhta dan jika kedua-duanya tidak ada, raja bendahara akan dilantik menjadi raja.

2.      Perundangan / Hukuman

 • Berpegang kepada perinsip pembalasan dan hukuman mati adalah hukuman paling berat. Dijatuhkan ke atas kesalahan berat seperti membunuh, memfitnah atau menderhaka terhadap raja.
 • Undang-undang dalam adat Temenggung memerlukan bukti yang kukuh terhadap sesuatu kesalahan. Dalam suatu kes, saksi amat penting.

Aspek Ekonomi


1.      Pembahagian Harta

 • Harta ialah hak individu dan melibatkan pembayaran cukai kepada penguasa tampatan. Sistem perwarisan menjadi hak milik tetap bagi seseorang individu.
 • Harta diwarisi oleh anak lelaki.

Aspek Sosial

1.      Kekeluargaan

 • Sistem kekeluargaan mengikut sebelah ibu dan ayah.
 • Selaras dengan hukum syarak, lelaki diberikan keutamaan kerana mereka menjadi ketua keluarga dan nasab keturunan dikira daripada sebelah bapa.

2.      Perkahwinan

 • Isteri akan mengikuti suaminya dan tinggal bersama dengan ibu bapa suaminya. Isteri akan menjadi keluarga suaminya.
 • Adat Temenggung mengamalkan perkahwinan endogami (selari dengan hukum syarak). Perkahwinan hanya boleh dilangsungkan sekiranya: Tidak melanggar hukum agama Islam, Tidak ada pertalian darah atau perkahwinan, Pasangan tidak berkahwin dengan orang lain, Pasangan bukan daripada saudara susun dan Larangan berkahwin dengsn dua orang perempuan yang bersaudara.

3.      Kemasyarakatan

 • Pengelompokan seperti dalam adat perpatih tidak wujud.

Related posts