5 Teka Teki Matematik dan Jawapan (Lawak, Mudah, Sudah, Senang)

TEKA TEKI JAWAPAN


Teka Teki Matematik dan Jawapan | Soalan Teka Teki Matematik | Lawak | Mudah | Sudah | Senang |

Teka Teki Matematik dan Jawapan

  • Yang mana satu lebih berat, antara 1kg kapas dengan 1kg emas? Jawapan: Sama berat. Sebab sama-sama 1kg.
  • Kalau 1+1=2, jawapan lain dia apa? Jawapan: Jawapan lain dia salah la.

  • Yang mana satu betul, 18 + 19 ialah 36 atau 18 + 19 adalah 36? Jawapan: Kedua-dua salah. Kerana 18 + 19 = 37

  • Kalau kamu bijak matematik, sila jawab soalan ini 3x + =…? Jawapan: Kenyang. 3 kali tambah memang kenyang la.
  • Ada 10 ekor itik di kali 2, jadi berapa? Jawapan: Jadi 8, kerana 2 ekor bermain di kali.

Related posts