Sejarah Perakaunan dan Perkembangannya (Pengenalan kepada perakaunan Bab 2)

Tingkatan 4

Rekod perakaunan telah wujud sejak zaman purba untuk mengawal transaksi perniagaan. Ia telah berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat dan ekonomi.

Rekod Perakaunan Awal Di Babilionia dan Mesir Purba


Rekod perakaunan pertama ditemui di Babilionia seawal 3500 SM untuk mengawal inventori dan transaksi perniagaan. Di Mesir Purba pula, rekod perakaunan mula ditulis pada kertas papyrus sejak 400 SM.

Sistem Partisi Berganda Di Itali

Sistem Partisi Berganda atau “Double Entry System” ditemui di Itali pada abad ke-14. Ia melibatkan penyandingan kedua-dua kelompok akaun Debit dan Kredit untuk menunjukkan keseimbangan akaun.

Perkembangan Perakaunan Secara Pesat Di EnglandPerakaunan berkembang secara pesat selepas Revolusi Perindustrian di England pada abad ke-17 dan 18 dengan diperkenalkannya teknik perakaunan berkod untuk lebih sistematik.

Pertubuhan Piawai Antarabangsa Di Bentuk


Jawatankuasa Piawaian Perakaunan Antarabangsa (IASC) telah ditubuhkan pada tahun 1973 untuk mewujudkan piawaian perakaunan antarabangsa untuk pertukaran maklumat kewangan yang lebih baik.

Kesimpulan


Secara ringkasnya, perakaunan telah berkembang selari dengan pembangunan ekonomi dan perdagangan di dunia. Piawaian dan kaedah perakaunan yang lebih baik dan sistematik diperlukan untuk memastikan ketelusan maklumat dan keputusan berdasarkan fakta. Perkembangan perakaunan masih berterusan untuk memenuhi keperluan maklumat kewangan dalam ekonomi global hari ini.

READ :   Dokumen Sumber (Dokumen perakaunan sebagai sumber maklumat Bab 2)

Related posts