Nota Ringkas Prinsip Perakaunan Tingkatan 5 (Bab 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)

NOTA RINGKAS TINGKATAN 1, 2, 3, 4, 5 SPM (KSSM)

Nota Prinsip Perakaunan Tingkatan 5 | Bab 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Nota Ringkas Padat Prinsip Perakaunan | Analisis dan tafsiran penyata kewangan untuk membuat keputusan | Rekod tak lengkap | Perakaunan untuk kawalan dalaman | Perakaunan untuk perkongsian | Perakaunan untuk syarikat berhad menurut syer | Perakaunan untuk kelab dan persatuan | Perakaunan kos |

READ :   Perkembangan Nasionalisme di Asia (Nota Ringkas Sejarah Tingkatan 4 Bab 2)

Nota Ringkas Prinsip Perakaunan Tingkatan 5 Bab 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Bab1Analisis dan tafsiran penyata kewangan untuk membuat keputusan(Download)
Bab2Rekod tak lengkap(Download)
Bab3Perakaunan untuk kawalan dalaman(Download)
Bab4Perakaunan untuk perkongsian(Download)
Bab5Perakaunan untuk syarikat berhad menurut syer(Download)
Bab6Perakaunan untuk kelab dan persatuan(Download)
Bab7Perakaunan kos(Download)

Nota Ringkas

Nota ringkas merupakan satu cara yang baik untuk menyimpan maklumat penting daripada apa yang kita belajar. Ia merupakan satu kaedah yang efektif untuk mengingati dan memahami apa yang telah dipelajari.Fungsi nota ringkas adalah sebagai berikut:

  • Memudahkan pemahaman – dengan menyusun nota ringkas, kita boleh memahami maklumat yang lebih baik kerana ia disusun dengan lebih teratur dan tersusun.
  • Menjimatkan masa – dengan menyusun nota ringkas, kita tidak perlu membaca semula keseluruhan buku atau nota yang panjang. Kita hanya perlu melihat nota ringkas sahaja untuk mengingat apa yang telah dipelajari.
  • Mudah dibawa – nota ringkas boleh dibawa ke mana-mana sahaja kerana ia kecil dan mudah dibawa. Ia juga boleh dibaca di mana-mana sahaja kerana ia tidak memerlukan alat tulis atau elektronik yang besar.

Berikut adalah kaedah-kaedah yang boleh digunakan untuk membuat nota ringkas:

  • Pilih maklumat penting – pastikan untuk hanya menyimpan maklumat yang penting sahaja dalam nota ringkas. Anda boleh membuang maklumat yang tidak penting atau yang sudah dipahami dengan baik.
  • Gunakan simbol atau tanda – anda boleh menggunakan simbol atau tanda seperti tanda kurung atau tanda tanya untuk menandakan maklumat penting atau pertanyaan yang perlu diingat.
  • Susun maklumat secara berstruktur – susun maklumat dalam nota ringkas dengan cara yang teratur dan mudah difahami. Anda boleh menggunakan subheading atau bullet points untuk memudahkan pemahaman.
  • Gunakan warna – anda boleh menggunakan warna untuk membezakan antara maklumat penting dan tidak penting. Anda juga boleh menggunakan warna untuk menandakan topik atau bahagian yang berbeza dalam nota ringkas.
  • Sesuaikan dengan gaya belajar anda – pastikan untuk membuat nota ringkas yang sesuai dengan gaya belajar anda. Jika anda lebih suka visual, anda boleh menggunakan rajah atau graf untuk menyimpan maklumat. Jika anda lebih suka membaca, anda boleh menggkan nota ringkas dengan menggunakan ayat yang mudah difahami dan tidak terlalu panjang.
  • Gunakan frasa atau kata kunci – anda boleh menggunakan frasa atau kata kunci untuk menandakan maklumat penting dalam nota ringkas. Ini akan memudahkan anda untuk mengingat maklumat tersebut dengan lebih mudah.
  • Buat nota ringkas secara berkala – jangan tunggu hingga hari terakhir untuk membuat nota ringkas. Buat nota ringkas secara berkala semasa anda belajar untuk memudahkan pemahaman dan mengingat maklumat yang dipelajari.

Dengan menggunakan kaedah-kaedah di atas, anda akan dapat membuat nota ringkas yang efektif dan berguna dalam belajar. Nota ringkas adalah satu alat yang sangat berguna untuk mengingat dan memahami maklumat yang dipelajari, jadi pastikan untuk menggunakannya dengan sebaik mungkin.

Related posts