Masalah dan Langkah Memelihara Biodiversiti Dunia (3 Contoh Karangan STPM)

Contoh Karangan

Masalah dan Langkah Memelihara Biodiversiti Dunia | Contoh Karangan STPM | Bahasa Melayu | Malaysia | My Wislah | Wislah Malaysia |

Contoh Karangan STPM: Masalah dan Langkah Memelihara Biodiversiti Dunia

Biodiversiti dunia adalah suatu kekayaan alam yang tidak ternilai harganya. Namun, pada masa kini, biodiversiti dunia menghadapi ancaman yang serius disebabkan oleh kegiatan manusia. Kerosakan alam semula jadi, penggunaan bahan kimia beracun, dan penebangan hutan secara melampau adalah antara masalah yang merosakkan kepelbagaian hidupan di planet ini. Oleh itu, diperlukan usaha bersama untuk memelihara dan memulihkan biodiversiti dunia. Artikel ini akan membincangkan masalah-masalah yang mempengaruhi biodiversiti dunia dan langkah-langkah yang boleh diambil untuk memeliharanya.


3 Karangan “Masalah dan Langkah Memelihara Biodiversiti Dunia”

Karangan 1: Masalah dan Langkah Memelihara Biodiversiti Dunia

Biodiversiti dunia adalah keanekaragaman hayat yang sangat penting bagi keseimbangan alam dan kehidupan manusia. Walau bagaimanapun, dalam beberapa dekad terakhir, masalah yang berkaitan dengan kepelbagaian spesies dan keanekaragaman genetik menjadi semakin serius dan mengancam kesinambungan kehidupan di bumi. Sebagai contoh, menurut Pusat Kajian Keanekaragaman Hayat Universiti Malaya, Malaysia kehilangan sekitar 1,2 juta hektar hutan setiap tahun, yang menyebabkan kehilangan habitat dan kepunahan spesies.

Banyak faktor yang menyebabkan masalah kehilangan biodiversiti. Satu di antaranya adalah kegiatan manusia seperti deforestasi, penggunaan bahan kimia yang berlebihan dalam pertanian, pengambilan air tanah yang berlebihan, dan pencemaran udara dan air. Selain itu, perubahan iklim juga mempengaruhi keanekaragaman hayat, di mana spesies tertentu tidak dapat bertahan dengan perubahan suhu dan pola cuaca yang tidak menentu.

Untuk mengatasi masalah kehilangan biodiversiti, diperlukan tindakan dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, atau individu. Salah satu langkah yang perlu diambil adalah mempertahankan habitat asli, seperti hutan dan laut, dan melindungi spesies yang terancam punah. Di samping itu, juga perlu untuk mengurangi penggunaan bahan kimia yang merusak lingkungan, mendorong pertanian organik, dan mempromosikan teknologi hijau.


Selain itu, pendidikan dan kesedaran akan pentingnya keanekaragaman hayat dan cara menjaganya harus ditingkatkan. Individu dan masyarakat harus dididik tentang pentingnya menjaga lingkungan dan memahami bagaimana keanekaragaman hayat memainkan peranan penting dalam ekosistem dan kehidupan manusia. Pendidikan harus dimulai dari tingkat sekolah dan terus ditingkatkan melalui kampanye publik, program pengajaran, dan pelatihan.

Dalam dunia yang semakin terhubung dan saling tergantung, memelihara biodiversiti adalah tugas bersama dan tanggung jawab kita untuk menjaga keseimbangan alam dan keberlangsungan hidup manusia.Karangan 2: Masalah dan Langkah Memelihara Biodiversiti Dunia

Masalah atau Cabaran Biodiversiti Dunia

  • Kegiatan pembangunaan dan eksploitasi ekonomi oleh manusia telah mengubah dan sekali gus menghapuskan habitat dan keseimbangan biodeversiti.
  • Kerakusan penerokaan hutan khasnya Hutan Hujan Khatulistiwa dan Hutan Tropika dengan tujuan mengaut keuntungan juga menjadi punca terjejasnya biodiversiti dunia.
  • Contohnya kemunculan pelancong berasaskan alam semulajadi atau pelancong eko adalah satu aktiviti penting yang boleh mendatangkan hasil kepada negara membangun.
  • Penukaran tanah untuk pertanian, perlombongan, penempatan, pembinaan dan sebagainya untuk tujuan pembangunan juga bakal memusnahkan kekayaan biodiversiti dunia.
  • Perubahan iklim dunia dan faktor semulajadi seperti bencana alam juga merupakan cabaran bagi pengekalan biodiversiti dunia. Antaranya ialah seperti tanah runtuh, banjir, kemarau, tsunami di Malaysia menyebabkan kemusnahan kepada kepelbagaian biologi daratan dan akuatik dunia.
  • Sikap pengguna yang mengunakan sumber biologi secara tidak lestari  atau tidak mesra alam seperti akyiviti pembalakan dan pemburuan yang tidak terkawal menjadi satu ajenda kepada kepupusan kepelbagaian biologi.

Langkah-Langkah Memelihara Biodiversiti Dunia

  • Mengadakan bengkel mengenai pengurusan biodiversiti. Dengan adanya bengkel seperti ini boleh memberi maklumat dan pendedahan kepada masyarakat tentang keentingan penjagaan kepelbagaian biologi.
  • Menggalakkan dan memperbanyakkan penubuhan Pusat Penyelidikan dan Pembangunan  (R&D). Contohnya Taman Teknologi Malaysia (TPM) sedang giat menjalankan kajian terhadap potensi-potensi yang boleh dugunakan daripada hasil khazanah alam negara.
  • Mengetatkan kawalan dan melakukan pemantauan yang lebih telus. Antara teknologi konservasi biodiversiti dan pemantauan menerusi satelit. Aktiviti Pembalakkan dan Pemburuan haram misalnya perlu dikawal lebih ketat.

Epilog


Secara keseluruhan, isu kepelbagaian biologi yang semakin terancam di seluruh dunia bukanlah isu yang boleh diselesaikan dengan mudah. Perlu ada komitmen dan kerjasama dari semua pihak, termasuk kerajaan, masyarakat sivil, dan sektor swasta. Langkah-langkah praktikal seperti membangunkan program pemulihan spesies terancam, menggalakkan pembangunan lestari, mempromosikan penggunaan teknologi hijau, dan memberikan pendidikan tentang kepelbagaian biologi dan kepentingannya kepada generasi akan datang, semuanya memainkan peranan penting dalam usaha untuk memelihara kepelbagaian biologi di seluruh dunia. Kita harus memastikan bahawa sumber kepelbagaian biologi dunia ini dapat digunakan dengan bertanggungjawab, supaya generasi akan datang juga dapat menikmati kekayaan yang sama yang kita nikmati hari ini.

READ :   Format Karangan Ucapan dan Contoh Karangan Ucapan (Bahasa Melayu)

Related posts