Malaysia MADANI (Maksud, Konsep, Strategik, dan Logo)

INFO MALAYSIA


Maksud Malaysia MADANI | Konsep Malaysia MADANI | 4 Teras Strategik Malaysia Madani | Logo Malaysia MADANI

Malaysia MADANI

Malaysia Madani adalah kerangka dasar baru yang diperkenalkan oleh Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, pada 19 Januari 2023. Konsep ini bertujuan untuk memartabatkan semula negara sebagai negara makmur dan dihormati dengan enam tonggak utama, keMampanan, kesejAhteraan, Daya Cipta, HormAt, KeyakiNan, dan Ihsan. Artikel ini akan membahas lebih lanjut mengenai maksud dan konsep dari Malaysia Madani, termasuk Teras Strategik Utama dan Logo.Maksud Malaysia Madani

Malaysia Madani adalah sebuah kerangka dasar yang terdiri daripada enam tonggak dasar, yaitu keMampanan, kesejAhteraan, Daya Cipta, HormAt, KeyakiNan, dan Ihsan. Keenam tonggak ini menyumbang maksud MADANI secara menyeluruh dan menjadi landasan utama dalam memperkukuh lapan keperluan dalam pembangunan negara, seperti ekonomi, kewangan, perundangan, pendidikan, kemasyarakatan, kebudayaan, bandar, dan luar bandar.

6 Tongkak Malaysia MADANI

 • KeMampanan
 • kesejAhteraan
 • Daya Cipta
 • HormAt
 • KeyakiNan
 • Ihsan

M > keMampanan

Kemajuan mutu kehidupan bangsa dalam acuan yang seimbang antara manusia dan alam, bernuansakan citra Malaysia yang unik.

A > kesejAhteraan


Membawa makna keseimbangan atau lebih tepat lagi kehidupan dan segala sisinya yang terangkum dalam keseimbangan.

D > Daya cipta

Mengandungi beberapa konotasi antaranya pembaharuan, reka cipta dan reka baharu.

A > hormAt

Mengandungi konotasi maruah manusia. Suatu kalimat lain yakni adab yang berasal daripada bahasa arab.

N > keyakiNan

Keyakinan punyai kaitan yang erat dengan amanah yakni suatu ikrar pertanggungjawaban moral duniawi dan ukhrawi.

I > Ihsan

Ihsan itu sinonim dengan makna peduli dan belas kasihan.

Konsep Malaysia Madani

Malaysia Madani bertunjangkan empat Teras Strategik Utama iaitu :

 1. Membina Semula Ekonomi
 2. Menjamin Kesejahteraan Insan
 3. Reformasi Institusi Demokrasi dan Perundangan
 4. Mewujudkan Pentadbiran Beramanah

Bagi memastikan kelancaran agenda ini, tiga pembolehdaya strategik akan berfungsi sebagai enjin penggerak iaitu :

 1. Digitalisasi Perkhidmatan Rakyat
 2. Pendayaupayaan Bakat Terbaik Negara
 3. Pemerkasaan Pengurusan Projek Strategik

Madani juga menjadi dasar setiap teras bagi memperkukuh lapan keperluan dalam pembangunan negara iaitu :

 1. Ekonomi
 2. Kewangan
 3. Perundangan
 4. Pendidikan
 5. Kemasyarakatan
 6. Kebudayaan
 7. Bandar
 8. Luar Bandar

4 Teras Strategik Malaysia Madani

 1. Membina semula ekonomi melalui pendekatan human economy menerusi penstrukturan semula ekonomi berasaskan etika dan kemampanan.
 2. Menjamin kesejahteraan insan ditunjangi prinsip adil dan ihsan. Institusi kemasyarakatan diperkasa untuk menjaga martabat dan maruah keinsanan, normal sosial, hormat-menghormati dan solidariti.
 3. Reformasi institusi demokrasi dan perundingan ke arah mengoptimumkan fungsi dan tanggungjawabnya bagi melaksanakan dasar-dasar berkaitan.
 4. Mewujudkan pentadbiran beramanah menerusi islah dan pembaharuan bagi mewujudkan sistem yang adil dan bermanusiawi.

Logo Malaysia Madani

 • Jalur – 5 jari dengan jalur merah putih merupakan simbolisme kepada Rukun Negara, asa ideologi Malaysia
 • Bulatan – Bulatan berwarna biru menandakan kebulatan, muafakat dan perpaduan di kalangan rakyat
 • Bulan Sabit – Bulan merupakan simbol agama Islam sebagai agama Persekutuan
 • Bintang – Bintang berbucu 14 menandakan perpaduan di kalangan 13 buah negeri dan Wilayah Persekutuan
 • WARNA BIRU – Kesatuan nasional, keterangkuman dan persaudaraan
 • WARNA MERAH – Keberanian, jatidiri dan keazaman
 • WARNA KUNING – Nilai tradisi, kebudayaan dan kearifan tempatan
 • WARNA PUTIH – Keluhuran budi, kesucian hati dan hasrat murni

Download Logo Malaysia Madani Vector

Logo Malaysia Madani PNGMuat Turun
Logo Malaysia Madani JPGMuat Turun

Related posts