Maksud peribahasa seperti harimau menyembunyikan kukunya?Maksud peribahasa seperti harimau menyembunyikan kukunya?

Maksud: Orang yang bijaksana tetapi menyembunyikan pengetahuan dan kebolehannyaRelated posts