Maksud Bahasa Slanga Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Bahasa Slanga Menurut Tokoh

Maksud Kamus Dewan Menurut Tokoh


Maksud Bahasa Slanga Menurut Kamus Dewan Bahasa | Kamus Dewan Bahasa | Menurut Tokoh | Bahasa Melayu | Malaysia |

Pengenalan Bahasa Melayu

Bahasa Melayu (Malaysia) merupakan salah satu bahasa terpenting di dunia. Bukan sahaja untuk warganegara Malaysia, tetapi untuk sesiapa sahaja yang ingin berhubung terus dengan rakyat Malaysia. Semestinya dengan minat masing-masing, dari perniagaan hinggalah kepada pendidikan.Bagi pelajar di sekolah, memahami kosa kata bahasa Melayu dengan betul adalah wajib. Tiada pilihan. Kerana mereka adalah pewaris tamadun Melayu Melayu dari semasa ke semasa.

Apa yang “My Wislah” lakukan adalah sebahagian daripada hasrat “My Wislah” untuk menyumbang kepada tamadun Melayu dari semasa ke semasa.

Maksud Bahasa Slanga Menurut Kamus Dewan Bahasa

  • Bahasa

1. sistem lambang bunyi suara yg dipakai sbg alat perhubungan dlm lingkungan satu kelompok manusia (antara seorang individu dgn individu yg lain dsb): ~ Melayu; ~ Tagalog;

2. percakapan yg baik, tingkah laku yg baik, sopan santun; kurang ~ kurang sopan; tidak tahu ~ tidak sopan santun;


~ alamiah = ~ tabii bahasa yg digunakan oleh manusia dlm keadaan semula jadi; ~ asing bahasa selain bahasa ibunda, yg biasanya dipelajari secara formal atau sebaliknya; ~ badan = ~ gerak-geri = ~ tubuh cara berkomunikasi melalui gaya duduk, berjalan, berdiri, mimik muka dsb, bukan melalui pertuturan; ~ baku bahasa yg teratur dan mantap pelbagai aspeknya (spt ejaan, bentuk kata, tatabahasa, dll) dan diterima oleh masyarakat sbg norma penggunaan yg betul atau sahih, bahasa standard; ~ basahan = ~ hari-hari bahasa yg digunakan dlm percakapan sehari-hari; ~ besar bahasa yg sangat besar bilangan penggunanya di dunia, bahasa yg tergolong antara bahasa-bahasa utama di dunia; ~ buatan a) = ~ rekaan bahasa yg menggunakan peraturan dan gaya yg direka bentuk khusus oleh manusia utk kegunaan tertentu (spt dlm komputer); b) = ~ dunia; ~ dagang bahasa perdagangan; ~ bumiputera bahasa peribumi; ~ daerah loghat daerah; ~ dalam bahasa kehormatan (bahasa yg dipakai di istana); ~ dunia a) bahasa yg dipakai oleh jumlah orang yg amat besar bilangannya di merata dunia (spt bahasa Inggeris); b) = ~ buatan bahasa rekaan yg disyorkan dipakai di seluruh dunia (spt bahasa Esperanto); ~ halus bahasa atau perkataan lain yg lebih lembut yg digunakan utk menggantikan perkataan yg dirasakan kasar atau menyentuh perasaan orang lain (mis meninggal dunia utk menggantikan perkataan mati dsb); ~ hidup bahasa yg masih digunakan (secara aktif) oleh sesuatu masyarakat; ~ ibu (ibunda) bahasa sendiri yg dipakai sejak kecil; ~ ilmu bahasa yg mampu menjadi perantaraan bagi penyampaian ilmu pengetahuan sehingga ke peringkat tinggi; ~ isyarat cara berkomunikasi yg tidak menggunakan ucapan atau tulisan (sebagaimana yg lazim dlm sesuatu bahasa) tetapi menggunakan gerak isyarat anggota; ~ (kacuk-)kacukan = ~ pasar a) bahasa Melayu spt yg dituturkan oleh orang bukan Melayu yg tidak menguasainya atau spt yg dituturkan oleh orang Melayu apabila bertutur dgn orang bukan Melayu yg diketahuinya tidak pandai bertutur dlm bahasa Melayu yg betul; b) bahasa yg berupa campur aduk antara bahasa ibunda penutur dgn bahasa kedua yg cuba dituturkannya (biasanya digunakan dlm hubungan perdagangan), pijin; ~ kasar bahasa yg tidak sopan atau tidak manis dituturkan (digunakan); ~ kebangsaan bahasa yg diterima dan digunakan ramai oleh penduduk dlm sesebuah negara yg mempunyai beberapa bahasa atau loghat yg lain; ~ kedua bahasa yg (sering) digunakan selain bahasa ibunda, bahasa asing yg diketahui atau dapat digunakan oleh seseorang; ~ kesat bahasa kasar yg digunakan utk percakapan atau tulisan yg menyakitkan hati orang lain apabila mendengar atau membacanya; ~ kiasan perkataan atau ungkapan yg digunakan dlm makna yg berlainan drpd makna sebenar atau makna biasa perkataan itu; ~ komputer = ~ pengaturcaraan bahasa buatan utk mengarang atur cara komputer; ~ lisan bahasa spt yg digunakan sewaktu bercakap; ~ mati bahasa yg tidak digunakan lagi (secara aktif) dlm masyarakat; ~ Melayu kuno bahasa Melayu yg digunakan pd zaman dahulu; ~ moden bahasa yg masih hidup dan berkembang serta digunakan sehingga hari ini, mis bahasa Melayu, bahasa Cina dan bahasa Inggeris; ~ nadaan bahasa yg pola nadanya membentuk sebahagian drpd struktur kata dan bukannya struktur ayat dan bersifat pembeza makna contohnya bahasa Cina dan bahasa Thai; ~ Oceania bahasa yg dituturkan di Australia dan di pulau-pulau Lautan Pasifik; ~ penghantar (pengantar) bahasa yg digunakan sbg alat perhubungan atau komunikasi dlm pengajaran (di sekolah) atau dlm perundingan (mesyuarat dsb); ~ penyatu bahasa persatuan; ~ peraga bahasa utama yg saling melengkapi bahasa kedua (spt bahasa Melayu dgn bahasa Inggeris); ~ perantaraan bahasa yg digunakan dlm perhubungan (percakapan dll) antara orang-orang yg berlainan bahasa ibunda masing-masing (mis kerana berlainan bangsa); ~ percakapan bahasa hari-hari; ~ perdagangan bahasa yg digunakan dlm dunia perdagangan; ~ peribumi bahasa yg dituturkan oleh penduduk asli sesuatu kawasan dan berkembang dlm komuniti berkenaan, mis bahasa Iban; ~ persatuan bahasa yg berperanan penting menyatukan masyarakat, terutamanya dlm masyarakat yg berbilang kaum, budaya, agama dsb; ~ persuratan bahasa yg digunakan dlm penulisan dan karya kesusasteraan; ~ rasmi bahasa pentadbiran kerajaan; ~ rojak bp bahasa yg bercampur aduk kata-kata yg digunakan oleh penuturnya (mis seketika perkataan Melayu dan seketika perkataan Inggeris); ~ sasaran bahasa yg menjadi tumpuan atau hasil terjemahan drpd bahasa yg lain; ~ standard bahasa baku; ~ sukuan bahasa yg digunakan oleh suku-suku kaum di Sabah dan Sarawak; ~ sumber a) bahasa yg merupakan (bahasa) asal kata pinjaman; b) bahasa yg akan diterjemahkan ke dlm bahasa yg lain; ilmu ~ a) pengetahuan tentang selok-belok bahasa; b) tatabahasa; ~ dan bangsa itu tiada dijual atau dibeli prb hendaklah menjaga budi bahasa walau drpd kaum yg hina sekalipun (walaupun kaya kalau tiada budi bahasa dihina orang juga); ~ menunjukkan bangsa prb drpd budi bahasa, orang dapat menilai kita;

  • Slanga

Kata-kata (ungkapan dsb) yg tidak tergolong dlm bahasa baku (biasa digunakan dlm percakapan tidak rasmi).

Maksud Bahasa Slanga Menurut Tokoh

  • Menurut Noriah Mohamed et.al (2015), bahasa slanga ialah bahasa yang dituturkan olehsekumpulan penutur tertentu, seperti slanga remaja, bahasa kutu atau bahasa rocker.
  • Menurut Nik Safiah Karim (1981), Slanga merupakan kosa kata yangtidak baku, tidak standard, berubah-ubah dan secara umumnya berbeza dengan kosa kata lain.Bahasa slanga tergolong dalam bahasa yang terhad kerana mempunyai ciri-ciri yang tertentu danhanya digunakan dan difahami oleh golongan tertentu.

Sejarah Ringkas Bahasa Melayu

  • Bahasa Melayu adalah bahasa yang digunakan oleh rakyat Malaysia dan negara-negara lain di Asia Tenggara seperti Brunei, Indonesia, dan Singapura. Sejarah bahasa Melayu bermula pada zaman pemerintahan Melaka pada abad ke-15. Pada masa itu, Melaka merupakan sebuah negara maritim yang kuat dan terkenal sebagai pusat perdagangan. Kebudayaan dan bahasa Melayu telah terpengaruh oleh persekitaran geografi yang unik, serta oleh pendatang dari berbagai negara seperti Cina, India, dan Arab.
  • Seiring dengan perkembangan Melaka sebagai sebuah negara maritim yang kuat, bahasa Melayu telah menjadi bahasa pengantar yang popular di kalangan pelaut dan pedagang di wilayah Asia Tenggara. Bahasa Melayu juga merupakan bahasa yang digunakan oleh raja-raja Melaka dalam perhubungan diplomatik dengan negara-negara lain.
  • Setelah runtuhnya kerajaan Melaka pada abad ke-16, bahasa Melayu terus berkembang dan menjadi bahasa yang digunakan oleh rakyat di kawasan-kawasan lain di Asia Tenggara, seperti di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi di Indonesia, serta di Brunei dan Singapura.
  • Pada abad ke-19, bahasa Melayu telah mengalami perubahan yang signifikan dengan pengaruh bahasa-bahasa asing seperti bahasa Inggris, bahasa Belanda, dan bahasa Perancis. Ini disebabkan oleh pengaruh kolonialisme yang kuat di kawasan Asia Tenggara pada masa tersebut.
  • Walaupun bahasa Melayu telah mengalami perubahan sepanjang sejarahnya, ia masih lagi merupakan bahasa yang penting bagi rakyat Malaysia dan negara-negara lain di Asia Tenggara. Bahasa Melayu merupakan bahasa rasmi di Malaysia dan Brunei, dan juga merupakan bahasa yang digunakan secara meluas di Indonesia, Singapura, dan wilayah-wilayah lain di Asia Tenggara.

Related posts