Kata Bilangan (Aspek Tatabahasa )

Tingkatan 4

Dalam bahasa Melayu, kata bilangan digunakan untuk menerangkan jumlah atau bilangan dalam frasa nama. Terdapat beberapa jenis kata bilangan seperti kata bilangan himpunan, kata bilangan tak tentu, kata bilangan tingkat, kata bilangan pecahan, kata bilangan pisahan, dan kata bilangan tanya. Dalam artikel ini, kita akan membincangkan mengenai jenis-jenis kata bilangan dan contoh penggunaannya dalam ayat. Pengetahuan mengenai kata bilangan ini penting dalam pembelajaran bahasa Melayu kerana ia membantu dalam memahami konsep kuantiti dan kualiti.

Kata Bilangan


Kata bilangan ialah kata yang digunakan untuk menghitung sesuatu frasa nama seperti orang, bintang, benda dan perkara. Kata bilangan ini dapat dibahagikan kepada beberapa jenis seperti yang berikut:

1. Kata Bilangan Himpunan

Kata bilangan himpunan menunjukkan bilangan yang tertentu dan boleh diikuti dengan penjodoh bilangan. Kata bilangan ini juga menunjukkan sesuatu bilangan secara himpunan dan memberikan maklumat tentang bilangan yang tepat. Contohnya, satu, dua, tiga, sepuluh, dua ekor kambing, keempat-empat, berpuluh-puluh, berjuta-juta, berabad-abad, dan berbakul-bakul.

Contoh penggunaan kata bilangan himpunan dalam ayat:


– Saya mempunyai satu adik lelaki dan dua orang kakak perempuan.

– Pakcik membeli dua ekor ayam dan lima ekor itik untuk kenduri.


– Dia mempunyai berpuluh-puluh koleksi buku novel terkenal.

2. Kata Bilangan Tak Tentu

Kata bilangan tak tentu menunjukkan bilangan yang tidak tentu atau tidak pasti. Kata bilangan ini sering digunakan untuk memberikan maklumat yang umum atau global tentang sesuatu. Contohnya, segala, semua, para, beberapa, dan seluruh.

Contoh penggunaan kata bilangan tak tentu dalam ayat:

– Segala maklumat akan dikumpulkan bagi tujuan penyelidikan.

– Seluruh warga kampung berkumpul untuk memperkenalkan kebudayaan mereka.

– Beberapa pelajar tidak hadir ke sekolah hari ini kerana sakit.

3. Kata Bilangan Tingkat

Kata bilangan tingkat menunjukkan giliran atau urutan dalam sesuatu jumlah. Kata bilangan ini memberikan maklumat tentang posisi atau kedudukan sesuatu dalam satu kumpulan atau urutan. Contohnya, pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya.


Contoh penggunaan kata bilangan tingkat dalam ayat:

– Syafiqah mendapat tempat ketiga dalam pertandingan lari jarak jauh.

– Kedua-dua pasukan bola sepak bermain dengan hebat dalam perlawanan tersebut.

4. Kata Bilangan Pecahan

Kata bilangan pecahan menunjukkan bilangan yang berbentuk pecahan. Kata bilangan ini memberikan maklumat tentang pecahan atau bahagian sesuatu bilangan. Contohnya, setengah, sepertiga, dua pertiga, dan seratus peratus.

Contoh penggunaan kata bilangan pecahan dalam ayat:

– Hanya sepertiga ibu bapa murid Tahun Enam yang hadir ke majlis itu.

– Dia mempunyai seratus peratus keyakinan bahawa dia akan berjaya dalam peperiksaan.

5. Kata Bilangan Pisahan

Kata bilangan pisahan menunjukkan setiap individu atau item dalam satu kumpulan. Kata bilangan ini memberikan maklumat tentang bilangan individu atau item dalam satu kumpulan. Contohnya, masing-masing, tiap-tiap, dan setiap.

Contoh penggunaan kata bilangan pisahan dalam ayat:

– Masing-masing pelajar akan diberikan satu buku teks untuk setiap subjek.

– Tiap-tiap rumah di kampung itu mempunyai halaman yang luas.

6. Kata Bilangan Tanya

Kata bilangan tanya digunakan untuk bertanya tentang bilangan atau jumlah sesuatu. Contohnya, berapakah, berapa, dan berapakah jumlah.

Contoh penggunaan kata bilangan tanya dalam ayat:

– Berapakah harga baju ini?

– Berapa jumlah pelajar dalam kelas itu?

Kesimpulan:


Dalam bahasa Melayu, kata bilangan digunakan untuk menerangkan bilangan atau jumlah dalam frasa nama. Jenis-jenis kata bilangan yang terdapat dalam bahasa Melayu ialah kata bilangan himpunan, kata bilangan tak tentu, kata bilangan tingkat, kata bilangan pecahan, kata bilangan pisahan, dan kata bilangan tanya. Penggunaan kata bilangan yang betul dalam ayat penting dalam memastikan maklumat yang disampaikan adalah tepat dan jelas. Oleh itu, pengetahuan tentang kata bilangan adalah penting dalam pembelajaran bahasa Melayu.

READ :   Kata Nama (Aspek Tatabahasa)

Related posts