Kata Adjektif (Aspek Tatabahasa)

Tingkatan 4

Bahasa Melayu mempunyai banyak jenis kata, termasuk kata adjektif atau kata sifat yang menerangkan sifat atau keadaan sesuatu benda, orang, tempat, dan sebagainya. Kata adjektif dapat digunakan dalam percakapan sehari-hari atau dalam penulisan untuk memperkaya kosakata dan memvariasikan gaya penulisan. Dalam artikel ini, kita akan membahas jenis-jenis kata adjektif dalam Bahasa Melayu beserta contoh ayatnya.

Definisi Kata Adjektif


Kata adjektif atau kata sifat adalah kata yang menerangkan sifat atau keadaan sesuatu benda, orang, tempat, dan sebagainya. Kata adjektif boleh disertai dengan kata penguat seperti “sangat”, “amat”, dan “paling”.

Jenis-jenis Kata Adjektif

Berikut adalah beberapa jenis kata adjektif dalam Bahasa Melayu beserta contoh ayatnya.

1. Sifat/Keadaan


Kata adjektif jenis ini menerangkan sifat atau keadaan benda, orang, atau tempat.

Contoh ayat: Ameena seorang murid yang sangat bijak.


2. Warna

Kata adjektif jenis ini menerangkan warna sesuatu benda atau objek.

Contoh ayat: Bunga ros itu berwarna merah.

3. Ukuran

Kata adjektif jenis ini menerangkan ukuran atau saiz sesuatu benda atau objek.

Contoh ayat: Buku cerita itu sangat tebal.

4. Bentuk


Kata adjektif jenis ini menerangkan bentuk sesuatu benda atau objek.

Contoh ayat: Encik Ramli membeli sebuah meja makan berbentuk bulat.

5. Pancaindera

Kata adjektif jenis ini menerangkan pancaindera atau indra seperti rasa, bau, atau suara.

Contoh ayat: Suara penyanyi itu sungguh merdu.

6. Waktu

Kata adjektif jenis ini menerangkan waktu atau masa.

Contoh ayat: Faiz selalu datang lewat ke sekolah.

7. Jarak

Kata adjektif jenis ini menerangkan jarak antara dua tempat atau objek.

Contoh ayat: Rumah Xiao Jun hampir dengan jeti.

8. Perasaan

Kata adjektif jenis ini menerangkan perasaan atau emosi seseorang.

Contoh ayat: Ibu berasa sangat marah jika anak-anaknya bercakap bohong.

9. Cara

Kata adjektif jenis ini menerangkan cara atau gaya sesuatu benda atau objek.

Contoh ayat: Air sungai mengalir dengan sangat deras.

Kesimpulan


Kata adjektif atau kata sifat adalah kata yang menerangkan sifat atau keadaan sesuatu benda, orang, tempat, dan sebagainya dalam Bahasa Melayu. Terdapat beberapa jenis kata adjektif, seperti sifat/keadaan, warna, ukuran, bentuk, pancaindera, waktu, jarak, perasaan, dan cara. Dalam penggunaannya, kata adjektif dapat memperkaya kosakata dan memvariasikan gaya penulisan dalam percakapan sehari-hari atau dalam penulisan.

READ :   Ayat Penegasan (Nota Ringkas Bahasa Melayu Tingkatan 4 bab 5 (Aspek Tata Bahasa)

Related posts