Isu rasuah di Malaysia (4 Contoh Karangan STPM)

Contoh Karangan

Isu rasuah di Malaysia | Contoh Karangan STPM | Bahasa Melayu | Malaysia | My Wislah | Wislah Malaysia |

Contoh Karangan STPM: Isu rasuah di Malaysia

Di Malaysia, isu rasuah telah lama menjadi topik yang hangat diperbincangkan. Fenomena ini membawa implikasi yang serius kepada sistem dan struktur negara, yang turut merosakkan integriti dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi dan kerajaan. Terdapat pelbagai insiden rasuah yang melibatkan pelbagai sektor dan lapisan masyarakat, termasuk di kalangan pentadbir awam, sektor swasta dan politik. Dalam tulisan ini, kita akan membincangkan secara terperinci tentang isu rasuah di Malaysia dan langkah-langkah yang boleh diambil untuk mengatasi masalah ini.


4 Karangan “Isu rasuah di Malaysia”

Karangan 1: Isu rasuah di Malaysia

Isu rasuah di Malaysia telah menjadi isu yang serius dan berterusan selama bertahun-tahun. Rasuah merupakan tindakan memberi atau menerima suapan, hadiah atau manfaat lain sebagai balasan untuk memperoleh kepentingan atau faedah yang tidak sah. Isu ini melibatkan pelbagai sektor, termasuk sektor awam, swasta dan politik.

Salah satu insiden rasuah yang terkenal di Malaysia adalah skandal 1MDB, yang melibatkan dana berjumlah berbilion ringgit yang disalurkan secara tidak sah. Skandal ini telah menimbulkan kontroversi besar dan menjadi sorotan media antarabangsa. Di samping itu, terdapat juga insiden rasuah lain seperti Skandal Tabung Haji dan berbilion ringgit yang diperuntukkan untuk projek pembangunan yang dikatakan tidak dapat dikesan.

Isu rasuah di Malaysia turut mempunyai impak negatif terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Ia menyebabkan pelbagai sektor dan bidang kerja yang dipengaruhi oleh rasuah tidak dapat beroperasi secara cekap dan adil. Hal ini turut merosakkan kredibiliti sistem dan struktur negara, termasuk sistem keadilan dan penguatkuasaan undang-undang.


Untuk mengatasi isu rasuah, pelbagai usaha telah dilakukan, termasuk membentuk agensi penguatkuasaan seperti Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) dan mengambil tindakan terhadap individu yang terlibat dalam aktiviti rasuah. Selain itu, kefahaman mengenai etika dan integriti perlu dipupuk dalam kalangan rakyat Malaysia, termasuk golongan pelajar dan anggota masyarakat awam.

Dalam menghadapi isu rasuah, kesedaran dan kepentingan mengutamakan integriti perlu diterapkan dalam setiap lapisan masyarakat. Langkah-langkah yang telus dan berkesan perlu diambil oleh pihak berkuasa dan individu untuk memastikan kestabilan dan keamanan negara. Hanya dengan kerjasama dan tekad yang kukuh, kita dapat menangani masalah rasuah dan membina sebuah Malaysia yang lebih baik.


Karangan 2: Isu rasuah di Malaysia

Tanggal 31 Ogos 1957 merupakan tarikh keramat kepada tanah air kita kerana mendapat kemerdekaan dan bebas daripada penjajah. Sehingga hari ini, polemik yang sering dibincangkan kerana menganggu-gugat kedaulatan negara adalah mengenai isu perkauman. Tetapi sebaliknya, masyarakat kita tidak mempunyai sebarang masalah untuk hidup bersama sesiapa sahaja walaupun berlainan bangsa, agama dan budaya lebih-lebih lagi pada era globalisasi ini. Kebanyakan di antara kita cakna dan menerapkan nilai hormat serta toleransi antara satu sama lain. Polemik sebenar yang mengancam kedaulatan negara ini adalah gejala salah laku rasuah. Jelas di kaca televisyen dan media sosial kita dapat melihat gejala ini berlaku di setiap peringkat dan yang menyedihkan adalah rasuah dalam kalangan kakitangan awam. Hal ini kerana mereka menggunakan dana yang sepatutnya dinikmati atau memberi manfaat kepada orang awam. Pepatah Melayu berkata, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Mari kita bincangkan cara-cara mengatasi amalan rasuah di Malaysia untuk membanteras gejala ini serta-merta.

Langkah pertama untuk menghalang salah laku rasuah berlaku di negara ini adalah dengan memberikan pendidikan kepada masyarakat umum tentang amalan rasuah.  Menurut Kamus Dewan Bahasa Dan Pustaka, rasuah bermaksud pemberian atau sogokan. Secara definisi, Seseorang akan memberi rasuah kepada individu yang berkuasa atau bertanggungjawab dengan harapan untuk mendapat balasan dalam bentuk kerja atau projek. Pemberian hadiah yang bernilai tinggi kepada seseorang yang di luar kemampuannya tetapi mempunyai kelebihan untuk menolong pemberi hadiah tersebut juga dianggap sebagai merasuah. Budaya ini perlu dijelaskan dan diingatkan kepada setiap anggota masyarakat khususnya golongan muda. Walaupun mereka baru berumur setahun jagung, darah setampuk pinang tetapi mereka merupakan generasi yang akan mewarisi kepimpinan negara ini. Sekiranya setiap rakyat mampu menilai sama ada sesuatu tindakan itu dianggap sebagai rasuah atau tidak, barulah budaya atau amalan rasuah dinegara ini dapat ditindas sehingga ke akar umbi.

Selaras dengan langkah yang diusahakan di atas, amalan rasuah dapat dibanteras dengan pelaksanaan undang-undang dan hukuman yang tegas. Umum mengetahui kita mempunyai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) sebagai penguatkuasa yang memantau dan bertindak ke atas salah laku yang melibatkan rasuah. Namun, keterbatasan jumlah pegawai dan sumber untuk mereka menguatkuasakan undang-undang adalah terhad maka kita sebagai orang awam juga bertanggungjawab menjadi mata-mata kepada pihak berkuasa. Selain itu, Badan Kehakiman Negara juga perlu memastikan perbicaraan yang melibatkan rasuah dilaksanakan dengan pantas dan adil supaya pelaku rasuah tidak bebas untuk memutar-belitkan kenyataan dan mengubah salah laku mereka. Jika pelaku rasuah dibicarakan dengan pantas dan dihukum untuk menjalani hukuman penjara tanpa sebarang prejudis, nescaya ramai yang akan menjauhi amalan buruk ini. Persis kata peribahasa, menyeluk pekasam, biar sampai ke pangkal lengan. Jelas bahawa dengan melaksanakan undang-undang dan hukuman yang tegas, amalan rasuah dapat dibanteras secara menyeluruh.

Kaedah lain untuk membendung gejala rasuah di negara kita adalah dengan memastikan sektor awam beroperasi secara jujur, telus dan bertanggungjawab.  Dalam sesebuah organisasi, pengurus merupakan jawatan yang paling penting untuk menguruskan tugas organisasi tersebut dan menjadi contoh kepada pekerja yang lain. Begitu juga dengan sektor awam di negara kita di mana jika pentadbiran negara dilaksanakan dengan baik dan menyingkirkan mereka yang parasit seperti mengamalkan gejala rasuah, pasti sektor lain akan turut serta. Tamsilnya, kes yang berlaku dalam kalangan kakitangan kerajaan, menyerahkan projek kepada mereka yang melobi harga yang paling tinggi dan bukan berdasarkan kemampuan sebuah syarikat tersebut. Hasilnya, projek disiapkan pada kos yang minima kerana berlaku banyak serahan kerja dan orang awam hanya mendapat infrastruktur yang ala kadar. Situasi ini sepatutnya boleh dielakkan jika kakitangan awam terutamanya pemimpin negara melantik syarikat yang mempunyai merit serta rekod yang baik. Bak kata pepatah, hanya jauhari yang mengenal manikam.


Amalan rasuah juga boleh diatasi dengan menawarkan gaji yang bertepatan dan bermaruah untuk semua ahli masyarakat. Hal ini demikian kerana jika kita mempunyai sumber kewangan yang cukup untuk menampung keperluan dan kehendak diri serta keluarga, keinginan untuk menerima rasuah pasti dapat dielakkan. Sebagai individu dan keluarga, kita akan berasa gembira kerana keperluan dan kemahuan kita dipenuhi tanpa perlu melakukan perkara yang terlarang. Sebagai contoh, anggota polis yang ditugaskan menjaga keselamatan masyarakat awam hanya dibayar gaji yang cukup untuk diri dan keluarga kecil serta menetap di kuarters yang kecil dan uzur. Mereka mudah untuk disogok oleh pihak lain yang tidak bertangungjawab demi mendapatkan wang lebihan.  Kesannya, jenayah boleh disembunyikan dan aktiviti terlarang boleh berleluasa. Contoh ini bukan menyapu rata semua anggota polis tapi sekadar contoh bahawa wang boleh membeli intergriti seseorang. Tegasnya, dengan membayar gaji yang bertepatan dan bermaruah, gejala rasuah pasti dapat diatasi.

Karangan 3: Isu rasuah di Malaysia

Menurut beberapa kajian, isu rasuah di Malaysia masih menjadi masalah yang serius. Menurut Laporan Kebebasan Bersuara Sedunia yang dikeluarkan oleh Persatuan Bebas dan Undang-Undang Dunia (FIDH) pada tahun 2021, Malaysia menduduki tempat ke-107 dalam Indeks Persepsi Korupsi Antarabangsa. Hal ini menunjukkan bahawa masih banyak lagi yang perlu dilakukan untuk memerangi masalah rasuah di negara ini.

Selain itu, Kajian Sosioekonomi Malaysia (KSM) pada tahun 2020 menunjukkan bahawa rasuah menjadi masalah yang utama di Malaysia, di mana hampir separuh daripada responden percaya bahawa rasuah merupakan masalah terbesar yang dihadapi oleh negara ini. Kajian ini turut mendapati bahawa sektor pendidikan, kesihatan dan penyelenggaraan awam merupakan sektor yang paling terkesan oleh masalah rasuah.

Namun, terdapat beberapa tindakan yang telah diambil oleh pihak berkuasa untuk memerangi masalah rasuah. Menurut laporan tahunan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) pada tahun 2021, terdapat peningkatan dalam jumlah penyiasatan dan pendakwaan kes-kes rasuah di negara ini. Selain itu, terdapat juga peningkatan kesedaran mengenai etika dan integriti dalam kalangan masyarakat Malaysia, termasuk program-program seperti “Integriti dalam Latihan” yang dijalankan oleh agensi-agensi kerajaan.

Secara keseluruhan, isu rasuah di Malaysia masih menjadi masalah yang serius, dan masih memerlukan usaha dan kerjasama yang lebih besar dari semua pihak untuk memeranginya. Data penelitian menunjukkan bahawa usaha untuk memerangi rasuah di Malaysia masih perlu diperkuatkan, dan tindakan yang lebih berkesan dan berterusan perlu diambil oleh pihak berkuasa dan masyarakat Malaysia.

Karangan 4: Isu rasuah di Malaysia

Sejajar dengan landaan gelombang globalisasi yang sedang mewarnai dunia ini, roda pembangunan dan kemajuan bergerak begitu pantas di negara kita. Malangnya dan sedihnya, masih ada lakaran suram yang terpahat dalam tamadun dan peradaban masyarakat kita. Gejala rasuah yang saban hari dipaparkan di dada akhbar dan kaca televisyen bagai barah dalam masyarakat yang memang akan meranapkan keutuhan bangsa dan peradaban tamadun manusia. Persoalannya, apakah itu rasuah? Adakah gejala rasuah boleh membantutkan pembangunan dan kemajuan negara kita yang kita kecapi sekarang?

Rasuah merupakan satu tindakan pemerasan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk mendapatkan pertolongan dan faedah dirinya sendiri. Bank dunia mendefinisikan rasuah sebagai ‘menyalahgunakan kuasa pejabat am untuk kepentingan sendiri’, sementara Ketelusan Antarabangsa (Transparency International) mendefinisikannya sebagai ‘menyalahgunakan kuasa yang dipertanggungjawabkan untuk kepentingan diri sendiri’. Secara amnya rasuah bermakna kuasa yang telah diberikan kepadanya disalahgunakan dan bertindak untuk kebaikan diri sendiri dan bersikap pilih kasih dalam tindakannya. Mengikut Transparency International , pada tahun 2003, Malaysia menduduki tempat ke-37 dari segi tahap amalan rasuah- satu kedudukan yang kurang selesa sedangkan negara kita sedang melaksanakan modus operandi untuk merealisasikan Wawasan 2020 sebagai status sebuah negara maju yang mampu bersaing di seantero antarabangsa. Kita harus ingat bahawa gejala rasuah memang seperti api dalam sekam yang akan membantutkan wawasan generasi masa hadapan negara dan sekaligus meruntuhkan tamadun bangsa kita.

Sebagaimana yang kita sedia maklum, amalan rasuah mahupun di peringkat rendah ataupun di peringkat tinggi dalam pembangunan negara, boleh membawa kepincangan dalam sistem sosial, ekonomi dan politik sesebuah masyarakat dan negara. Mengikut Datuk Shafee Yahaya, Ketua Pengarah Badan Pencegah Rasuah, penyalahgunaan rasuah dalam kalangan pemimpin politik dan pegawai kanan kerajaan melibatkan jumlah setinggi RM80 juta. Rasuah walaupun melibatkan jumlah yang kecil tetap merupakan pengkhianatan terhadap amanah dan juga harapan negara dan masyarakat. Apatah lagi jikalau hal ini sudah melibatkan jumlah wang yang begitu banyak sehingga boleh meranapkan keutuhan bangsa dan meruntuhkan sistem dan budaya pentadbiran negara. Pemimpin politik dan pegawai kanan kerajaan yang sanggup menerima rasuah ini memang menepati pepatah ‘harapkan pagar, pagar makan padi’ dan senario yang dipaparkan ini bagaimana menimbulkan kepercayaan dalam masyarakat? Lama-kelamaan apabila kepercayaan masyarakat hilang, kerajaan akan menghadapi masalah dalam mengembalikan kepercayaan tersebut kerana integriti penjawat awamnya sentiasa dicurigai. Segala dasar dan program yang dilaksanakan oleh kerajaan akan cundang malah memperlahankan dan membantutkan pertumbuhan ekonomi negara.

Epilog

Sebagai negara yang berusaha menuju arah pembangunan yang lebih maju dan sejahtera, isu rasuah di Malaysia perlu diperangi secara serius dan berkesan. Melalui kesedaran, pendidikan dan tindakan yang konsisten, kita dapat membina sebuah negara yang lebih integriti dan bermaruah.

Walaupun masih terdapat cabaran dan rintangan dalam memerangi masalah rasuah di Malaysia, namun langkah-langkah yang diambil oleh pihak berkuasa dan masyarakat Malaysia menunjukkan sebuah tekad untuk mencapai kejayaan dalam memerangi isu ini. Dengan kefahaman dan komitmen yang kukuh, Malaysia dapat menjadi negara yang bebas daripada rasuah dan memberikan keadilan dan kesejahteraan kepada rakyatnya.


Sebagai individu dan masyarakat Malaysia, marilah kita bersama-sama menunjukkan sokongan dan memainkan peranan aktif dalam memerangi masalah rasuah. Kita perlu memupuk kesedaran dan tindakan yang telus dan berkesan untuk memastikan kestabilan dan keamanan negara. Dengan tekad dan semangat yang kuat, kita dapat membangunkan Malaysia yang lebih baik dan murni.

READ :   4 Contoh Karangan Amalan Menabung Terbaik (SPM | STPM | 350 500 Patah Perkataan)

Related posts