Doa Terjaga Malam Rumi (Teks Arab dan Maksud)

Doa (Teks Arab Teks Rumi Maksud Doa)

Doa Terjaga Malam Rumi | (Teks Arab Doa Terjaga Malam | Maksud Doa Terjaga Malam | My Wislah | Wislah Malaysia |

Doa Terjaga Malam

Kami ingin mengucapkan selamat datang ke “My Wislah (Wislah Malaysia)“. Pada kali ini, kami ingin berkongsi sebuah doa Terjaga Malam yang disusun dalam teks Arab dan Rumi berserta maknanya. Artikel ini tidak hanya memberikan pengenalan kepada doa ini, tetapi juga menambah nilai dengan memberi perbincangan kepentingan doa dalam kehidupan seorang Muslim yang baik.


Doa Terjaga Malam Arab

لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، الحَمْدُ لِلَّهِ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ، وَلاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

Doa Terjaga Malam Rumi

Lâ ilâha illallôhu wahdahu lâ syarîka lah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ‘alâ kulli syai’in Qodîr. Alhamdulillâh, wa subhânallôh, wa lâ ilâha illallôh, wallôhu akbar, wa lâ haula wa lâ quwwata illâ billâh.


Maksud Doa Terjaga Malam 


Dalil zikir dan doa ini adalah hadits dari Ubadah bin Shomit radhiyallahu ‘anhu, bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasalam bersabda, yang artinya, “Barangsiapa yang bangun malam, lalu dia membaca, “Tidak ada yang berhak disembah. kecuali Allah yang maha Esa, tiada sekutu bagi-Nya. Hanya kepada-Nya segala kekuasaan dan pujian. Dia juga berkuasa atas segala sesuatu. Segala puji bagi Allah. Maha Suci Allah. Tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah. Allah Maha Besar. Tiada daya dan kekuatan melainkan dari Allah”. Kemudian sesudah itu dia berkata, “Ya Allah, ampunilah aku” atau dia berdoa; nescaya doanya akan dikabulkan. Kemudian jika dia meneruskan dengan wuduk dan solat, niscaya solatnya akan diterima.” Riwayat Bukhari (no. 1154).


Kepentingan Doa dalam Kehidupan Seorang Muslim

Doa adalah suatu bentuk komunikasi antara seorang hamba dengan Tuhannya. Dalam agama Islam, doa merupakan amalan penting yang digalakkan untuk dilakukan setiap hari. Kepentingan doa dalam kehidupan seorang Muslim yang baik sangat besar kerana ia mempunyai pelbagai manfaat. Pertama, doa membantu kita untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan memperkuatkan hubungan kita dengan-Nya. Kedua, doa dapat membantu mengurangkan tekanan dan kebimbangan di dalam hidup kita. Ketiga, doa dapat memberikan ketenangan dan kepuasan kepada hati kita, serta membantu untuk mengatasi perasaan cemas dan gelisah.


Selain itu, doa juga dapat membantu meningkatkan kualiti hidup kita dari segi rohani dan mental. Dengan berdoa, kita dapat memperbaiki sikap dan tingkah laku kita, serta menambah keinsafan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Doa juga memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi cabaran dan dugaan dalam hidup, serta memberikan harapan dan keyakinan bahawa Allah SWT sentiasa bersama dengan kita. Oleh itu, sebagai seorang Muslim yang baik, kita harus sentiasa mengamalkan doa dalam kehidupan seharian kita, agar kita sentiasa berada dalam keredhaan dan perlindungan Allah SWT.

READ :   Doa Jenazah Lelaki Rumi (Teks Arab dan Maksud)

Related posts