Doa Sebelum Salam Rumi (Teks Arab dan Maksud)

Doa (Teks Arab Teks Rumi Maksud Doa)


Doa Sebelum Salam Rumi | (Teks Arab Doa Sebelum Salam | Maksud Doa Sebelum Salam | My Wislah | Wislah Malaysia |

Doa Sebelum Salam

Kami ingin mengucapkan selamat datang ke “My Wislah (Wislah Malaysia)“. Pada kali ini, kami ingin berkongsi sebuah doa Sebelum Salam yang disusun dalam teks Arab dan Rumi berserta maknanya. Artikel ini tidak hanya memberikan pengenalan kepada doa ini, tetapi juga menambah nilai dengan memberi perbincangan kepentingan doa dalam kehidupan seorang Muslim yang baik.Doa Sebelum Salam Arab

اللهمإنيأعوذ بكمنعذابالقب رومنعذابالنا رومنفتنةالمح ياوالمماتومن فتنةالمسيحال دجال

Doa Sebelum Salam Rumi

Allaahumma inni a’uudzubika min ‘adzaabil qabri wa min ‘adzaabinnaari jahannama wa min fitnatil mahyaa wal mamaati wa min fitnatil masiihid dajjaal.


Maksud Doa Sebelum Salam 

Ia bermaksud: “Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari azab Jahannam, dari azab kubur, dari fitnah hidup dan mati, dan dari kejahatan fitnah Dajjal.”

Kepentingan Doa dalam Kehidupan Seorang Muslim

Doa adalah suatu bentuk komunikasi antara seorang hamba dengan Tuhannya. Dalam agama Islam, doa merupakan amalan penting yang digalakkan untuk dilakukan setiap hari. Kepentingan doa dalam kehidupan seorang Muslim yang baik sangat besar kerana ia mempunyai pelbagai manfaat. Pertama, doa membantu kita untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan memperkuatkan hubungan kita dengan-Nya. Kedua, doa dapat membantu mengurangkan tekanan dan kebimbangan di dalam hidup kita. Ketiga, doa dapat memberikan ketenangan dan kepuasan kepada hati kita, serta membantu untuk mengatasi perasaan cemas dan gelisah.

Selain itu, doa juga dapat membantu meningkatkan kualiti hidup kita dari segi rohani dan mental. Dengan berdoa, kita dapat memperbaiki sikap dan tingkah laku kita, serta menambah keinsafan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Doa juga memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi cabaran dan dugaan dalam hidup, serta memberikan harapan dan keyakinan bahawa Allah SWT sentiasa bersama dengan kita. Oleh itu, sebagai seorang Muslim yang baik, kita harus sentiasa mengamalkan doa dalam kehidupan seharian kita, agar kita sentiasa berada dalam keredhaan dan perlindungan Allah SWT.

Related posts