Contoh Resume Lepasan SPM (DOC | PDF)

Contoh Resume


Contoh Resume Lepasan SPM | DOC | PDF | Bahasa Melayu | My Wislah | Wislah Malaysia |

Resume Lepasan SPM

Resume adalah satu dokumen yang penting bagi lepasan SPM yang ingin mendaftar ke institusi pendidikan tinggi atau mencari pekerjaan. Resume boleh membantu anda memperkenalkan diri dan menyatakan kemahiran, kelayakan serta pengalaman yang dimiliki. Dalam artikel ini, kita akan membincangkan mengenai resume lepasan SPM.Sebagai lepasan SPM, anda mungkin tiada banyak pengalaman kerja. Namun, ada beberapa elemen yang boleh diambil kira dalam menyusun resume, seperti:

  • Maklumat peribadi – Sekurang-kurangnya, resume anda harus mengandungi maklumat peribadi seperti nama, nombor telefon, alamat e-mel dan alamat rumah.
  • Pendidikan – Pendidikan adalah elemen penting dalam resume anda. Sebagai lepasan SPM, anda boleh menyenaraikan kelayakan akademik anda seperti SPM, PMR dan UPSR. Jika anda sedang mengejar kelayakan pendidikan lain, seperti diploma atau ijazah, pastikan untuk menyatakan status anda dalam resume.
  • Kemahiran – Kemahiran adalah aspek penting dalam resume. Kemahiran yang boleh ditulis termasuk kemahiran teknikal seperti penggunaan komputer, kemahiran bahasa atau kemahiran interpersonal seperti kebolehan berkomunikasi dan kerjasama dalam kumpulan.
  • Aktiviti kokurikulum – Aktiviti kokurikulum dapat menunjukkan kepimpinan, kemahiran dan kebolehan anda. Sertakan aktiviti yang anda sertai semasa di sekolah seperti kelab bahasa atau sukan.
  • Pekerjaan sambilan – Jika anda pernah bekerja sambilan semasa di sekolah atau selepas SPM, sertakan maklumat mengenai pengalaman bekerja dan tugas yang dijalankan.

Apabila menyusun resume lepasan SPM, pastikan ia dijaga secara profesional. Gunakan format yang mudah dibaca dan jangan gunakan terlalu banyak keterangan yang tidak relevan. Pastikan juga bahasa yang digunakan dalam resume adalah betul dan jelas.

Jangan lupa untuk menyertakan surat permohonan dalam resume anda. Surat permohonan adalah aspek penting dalam permohonan kerja atau permohonan untuk mendaftar ke institusi pendidikan tinggi. Surat permohonan membolehkan anda menjelaskan mengapa anda berminat dengan jawatan atau program yang ditawarkan dan mengapa anda bersesuaian untuk itu.

Akhir kata, resume lepasan SPM adalah satu dokumen yang penting bagi sesiapa yang ingin melanjutkan pelajaran atau mencari pekerjaan. Pastikan resume anda mengandungi maklumat peribadi, kelayakan akademik, kemahiran, aktiviti kokurikulum dan pengalaman bekerja. Gunakan format yang mudah dibaca dan jangan lupa menyertakan surat permohonan yang sesuai. Dengan mematuhi arahan dan tips ini, anda dapat meningkatkan peluang anda untuk berjaya dalam permohonan anda.


Contoh Resume Lepasan SPM

Di bawah adalah jadual “Contoh Resume Lepasan SPM” yang boleh anda download:

Contoh ResumeDOCPDF
Resume Lepasan SPMDownloadDownload

Related posts