Bahasa Melayu Klasik (Aspek Tatabahasa)

Tingkatan 4

Bahasa Melayu Klasik merupakan bahasa yang digunakan pada zaman dahulu kala dan masih dianggap sebagai bahasa formal di Malaysia. Walaupun Bahasa Melayu Standard digunakan sebagai bahasa rasmi di negara ini, namun Bahasa Melayu Klasik masih digunakan dalam beberapa teks klasik seperti komsas Tingkatan 4 (Kepimpinan Melalui Teladan) dan Tingkatan 5 (Burung Terbang Dipipiskan Lada). Oleh itu, dalam artikel ini, saya akan membincangkan tentang pengubahsuaian Bahasa Melayu Klasik kepada Bahasa Melayu Standard mengikut petikan daripada novel Kepimpinan Melalui Teladan.

Pengubahsuaian Bahasa Melayu Klasik kepada Bahasa Melayu Standard


Dalam mengubahsuai Bahasa Melayu Klasik kepada Bahasa Melayu Standard, terdapat beberapa perkara yang perlu diambil kira. Pertama sekali, pelajar tidak perlu mengubah bentuk dan maksud asal petikan atau bahan. Kedua, terdapat beberapa perkara yang tidak boleh diubah seperti Bahasa Istana seperti titah, daulat, sembah, menghadap, Tuanku, Patik, nama watak, nama tempat dan kata ganti nama diri seperti hamba, tuan hamba dan sebagainya.

Sebagai contoh, dalam petikan daripada novel Kepimpinan Melalui Teladan, Bahasa Melayu Klasik digunakan seperti “Maka Kertala Sari pun pandang pada laksamana itu. Maka ia pun fikir dalam hatinya, ‘Dialah gerangan hulubalang Ratu Melaka yang bernama Laksamana itu. Jikalau demikian lakunya, sungguhlah ia dapat membunuh bapaku, kerana ia penjurit besar lagi kepetangan,'”.

Untuk mengubahsuai Bahasa Melayu Klasik kepada Bahasa Melayu Standard, kita boleh menggantikan kata-kata seperti “maka” dengan “lalu” atau “kemudian”, “pandang” dengan “memandang”, “fikir” dengan “berfikir”, “gerangan” dengan “rupanya”, “sungguhlah” dengan “patutlah” dan sebagainya. Namun, perkara yang tidak boleh diubah seperti “hulubalang Ratu Melaka” dan “Laksamana itu” perlu dikekalkan.


Contoh pengubahsuaian Bahasa Melayu Klasik kepada Bahasa Melayu Standard:


Bahasa Melayu Klasik:

Maka Kertala Sari pun pandang pada laksamana itu. Maka ia pun fikir dalam hatinya,”Dialah gerangan hulubalang Ratu Melaka yang bernama Laksamana itu. Jikalau demikian lakunya, sungguhlah ia dapat membunuh bapaku, kerana ia penjurit besar lagi kepetangan,”.


Bahasa Melayu Standard:

Lalu Kertala Sari memandang ke arah Laksamana itu. Lalu dia pun berfikir di dalam hatinya, “Dialah rupanya hulubalang Ratu Melaka yang bernama Laksamana. Jika begitulah kelakuannya, patutlah dia dapat membunuh bapaku, kerana dia ialah pahlawan yang hebat dan sangat licik.”

Senarai Petunjuk untuk Bahan Pengajaran:

1. Definisi Bahasa Melayu Klasik

2. Perbezaan antara Bahasa Melayu Klasik dengan Bahasa Melayu Standard

3. Latihan pengubahsuaian Bahasa Melayu Klasik kepada Bahasa Melayu Standard

4. Penilaian dan penambahbaikan karangan yang mengandungi Bahasa Melayu Standard

Kesimpulan:


Dalam penggunaan Bahasa Melayu Standard, pengubahsuaian Bahasa Melayu Klasik kepada Bahasa Melayu Standard perlu diambil kira untuk memastikan bahasa yang digunakan adalah tepat dan betul. Pelajar perlu memahami perbezaan antara Bahasa Melayu Klasik dengan Bahasa Melayu Standard dan mengaplikasikan kemahiran tersebut dalam penulisan karangan. Oleh itu, penggunaan Bahasa Melayu Standard perlu diterapkan dalam penulisan karangan dan bahan pengajaran untuk memastikan bahasa Melayu digunakan secara betul dan efektif dalam semua aspek kehidupan.

READ :   Peribahasa (Aspek Tatabahasa)

Related posts